Referències d'autoritats

Chia i Bajandas, Manuel de

Girona , 1856 - Barcelona , 1917
Camp d'activitat: Malacologia | Paleontologia | Entomologia
Funció principal: Donador

Vinculació amb el Museu

La col·lecció malacològica reunida per Manuel de Chia va ser adquirida pel Museu l'any 1923 al seu fill, Manuel de Chia i Grassi. Amb anterioritat a aquesta col·lecció, el 1893 consta un donatiu de Chia d'una col·lecció de fòssils numulítics i pliocènics i una de mol·luscs terrestres. El Museu de Geologia conserva una altra col·lecció de fòssils de Manuel de Chia, adquirida el 1907. 

Referències bibliogràfiques

Bofill i Poch, Artur. En Manuel de Chia i Bajandas. Butlletí de la Institució Catalana d'Història Natural, XVII(1917): 53-54. http://publicacions.iec.cat/repository/pdf/00000138%5C00000062.pdf

"Oferiments per particulars d'exemplars de venda" [document d'arxiu], Fons documental de la Junta de Ciències Naturals, Arxiu històric del Museu de Ciències Naturals de Barcelona. Id0981.

Junta de Ciències Naturals. Memòria anual: 1920-1921. Barcelona: Museu de Ciències Naturals, 1921. http://bibdigital.rjb.csic.es/ing/Libro.php?Libro=2969&Pagina=51

Llegats i donacions a la ciutat de Barcelona per obres de Cultura. Barcelona: Ajuntament de Barcelona, Comissió de Cultura, 1922.

Cerca

Fitxes