Guia de fons i col·leccions


Projecte Semclimed

Nom Projecte Semclimed
Citeu com BGJBB Semclimed
Descripció El projecte SEMCLIMED proposa una sèrie d’ accions que tenen per finalitat avaluar els efectes del canvi climàtic sobre la biodiversitat de la flora de la conca mediterrània; proposar mesures de conservació activa de les espècies i dels hàbitats amenaçats i augmentar la consciencia pública sobre la dimensió social i ecològica del procés d’ escalfament del planeta. La necessitat d’ adoptar mesures per a minimitzar i retardar el procés es posa en relleu aprofitant els resultats i les sinergies de treball generades per una xarxa establerta, Genmedoc, que s’ estén, en aquest nou projecte, a noves regions estratègiques del Mediterrani per cobrir un total de 12 regions de 5 estats membres i 3 països tercers.
Durant dos anys (2006-2008) es van realitzar 5 accions en matèria de conservació activa dins i fora dels hàbitats naturals on viuen les espècies vegetals.
El Jardí Botànic de Barcelona i el seu Banc de Germoplasma va liderar l’ acció 2: mesures i accions de conservació ex-situ de la flora endèmica del Nord d’ Àfrica.
L’objectiu principal d’ aquesta acció va ser construir un banc de germoplasma a Rabat; lligat al departament de botànica de l’ Institut scientifique de l’ université Mohamed V. Es van planificar diverses campanyes de recol•lecció a camp per obtenir 125 lots de llavors de poblacions d’ espècies endèmiques o rares del Marroc. Aquestes campanyes també servien per intercanviar experiències entre els membres de la xarxa.
També va participar en l’acció 1: estudi de la germinació davant el canvi climàtic.
Procedència El total de lots conservats al Banc de Germoplasma del Jardí Botànic de Barcelona entre les campanyes del marroc i les espanyoles per realitzar proves de germinació és de 210. Es van realitzar tres campanyes de recol·lecció de la flora del Marroc: una primera campanya del 13-23 d'octubre del 2006, atravessant el Rif occidental, el Gran i el Mitjà Atlas; una segona campanya entre el 8-27 de maig de 2007, seguint la costa occidental fins a Tafraoute i el Rif central i oriental; i una tercera campanya entre el 13-27 de juliol de 2007, orientada a la prospecció del Gran Atlas, Midelt i la vall del Nfiss. Dels 210 lots de llavors de 189 espècies, 64 lots tenen un duplicat al Banc de Germoplasma de l’ Institut scientifique de l’ université Mohamed V de Rabat; 9 lots estan sencers al mateix centre i 40 lots conserva el Banc de Germoplasma del Jardí Botànic de Barcelona com a duplicat dels lots del Conservatoire Botanique National Mediterranéen de Porquerolles.
Regnes Plantae
Abast taxonòmic Anthirrhium, Carduncellus, Centaurea, Daucus, Eryngium, Ferula, Marrubium, Teucrium, Thymus
Expedicions 1a expedició Semclimed 13-23 octubre 2006: Rif occidental, Gran i Mitjà Atlas, Marroc.
2a expedició Semclimed 8-27 maig 2007: costa occidental fins Tafraoute, Rif centra i oriental, Marro
3a expedició Semclimed 13-27 juliol 2007: Gran Atlas, Midelt, Vall Nfiss, Marroc.
Recol·lectors Aixart Sahun, Miriam
Ferrer Gallego, Pablo
Michaud, Henri
Montserrat Martí, Josep Maria
Pyke, Samuel
Virevaire, Myriam
Tipus de col·lecció Living
Propòsit primari Research
Conté espècimens tipus No
Criteri d'agrupament Spatial
Període de formació 13/10/2006-22/02/2012
Estat de desenvolupament Consumable
Extensió de la col·lecció 189 espècies, 210 lots
Estat de documentació Tots els lots de la col·lecció han passat el procès de preparació i conservació. El 86% dels exemplars estan identificats a nivell d' espècie i el 14% restant a nivell de gènere. El 65% dels lots estan georeferenciats. De 4 lots de 4 espècies s' han fet proves de germinació.
Classe d'objectes llavors
Mètode de preservació Dried, Frozen
Preparació i conservació Neteja dels lots de llavors per tal de separar la llavor de la resta d' estructures de la planta o flor. Seguidament es pesa el lot, es deshidrata en una cambra de deshidratació amb silicagel i s' entuba en tubs hermètics. Una vegada acabat el procès es conserven al congelador a -18ºC.
Institució Jardí Botànic de Barcelona - Banc de Germoplasma
Col·lecció mare Banc de Germoplasma del Jardí Botànic de Barcelona
Persones associades Miriam Aixart (Conservadora del Banc de Llavors),
Materials relacionats Ferrer, P.; Ferrando, I.; Virevaire, M. (2008). Deuxième rencontre de la phase 4 du projet Semclimed à Valencia (Espagne). Odissea Semina,3:1-2. http://www.semclimed.org/allegati/53.pdf

Gotsiou, P. (2007). Seminaire SEMCLIMED "Climate Change Impacts on Mediterranean Plant Diversity". Odissea Semina,2:1-4. http://www.semclimed.org/allegati/52.pdf

Koutsovoulou, K. (2008). ‘Rencontre finale du Projet SEMCLIMED’ Athènes, Grèce 16-19 Avril 2008. Odissea Semina,4:1-2. http://www.semclimed.org/allegati/54.pdf

Semclimed. www.semclimed.org

Zreik, C. (2007). SEMCLIMED - Impact du changement climatique sur la flore méditerranéenne et actions de conservation. Odissea Semina,1:1-3. http://www.semclimed.org/allegati/51.pdf