Guía de fondos y colecciones


Proyecto Semclimed

Nombre Proyecto Semclimed
Descripción El projecte SEMCLIMED proposa una sèrie d’ accions que tenen per finalitat avaluar els efectes del canvi climàtic sobre la biodiversitat de la flora de la conca mediterrània; proposar mesures de conservació activa de les espècies i dels hàbitats amenaçats i augmentar la consciencia pública sobre la dimensió social i ecològica del procés d’ escalfament del planeta. La necessitat d’ adoptar mesures per a minimitzar i retardar el procés es posa en relleu aprofitant els resultats i les sinergies de treball generades per una xarxa establerta, Genmedoc, que s’ estén, en aquest nou projecte, a noves regions estratègiques del Mediterrani per cobrir un total de 12 regions de 5 estats membres i 3 països tercers.
Durant dos anys (2006-2008) es van realitzar 5 accions en matèria de conservació activa dins i fora dels hàbitats naturals on viuen les espècies vegetals.
El Jardí Botànic de Barcelona i el seu Banc de Germoplasma va liderar l’ acció 2: mesures i accions de conservació ex-situ de la flora endèmica del Nord d’ Àfrica.
L’objectiu principal d’ aquesta acció va ser construir un banc de germoplasma a Rabat; lligat al departament de botànica de l’ Institut scientifique de l’ université Mohamed V. Es van planificar diverses campanyes de recol•lecció a camp per obtenir 125 lots de llavors de poblacions d’ espècies endèmiques o rares del Marroc. Aquestes campanyes també servien per intercanviar experiències entre els membres de la xarxa.
També va participar en l’acció 1: estudi de la germinació davant el canvi climàtic.
Reinos Plantae
Cobertura taxonómica Anthirrhium, Carduncellus, Centaurea, Daucus, Eryngium, Ferula, Marrubium, Teucrium, Thymus
Recolectores Aixart Sahun, Miriam
Ferrer Gallego, Pablo
Michaud, Henri
Montserrat Martí, Josep Maria
Pyke, Samuel
Virevaire, Myriam
Tipo de colección Living
Propósito primario Research
Contiene especímenes tipo No
Criterio de agrupación Spatial
Estado de desarrollo Consumable
Método de preservación Dried, Frozen
Institución Jardín botánico de Barcelona - Banco de Germoplasma
Colección madre Banco de Germoplasma del Jardín Botánico de Barcelona
Personas asociadas Miriam Aixart (Conservadora del Banco de Semillas),
Materiales relacionados Ferrer, P.; Ferrando, I.; Virevaire, M. (2008). Deuxième rencontre de la phase 4 du projet Semclimed à Valencia (Espagne). Odissea Semina,3:1-2. http://www.semclimed.org/allegati/53.pdf

Gotsiou, P. (2007). Seminaire SEMCLIMED "Climate Change Impacts on Mediterranean Plant Diversity". Odissea Semina,2:1-4. http://www.semclimed.org/allegati/52.pdf

Koutsovoulou, K. (2008). ‘Rencontre finale du Projet SEMCLIMED’ Athènes, Grèce 16-19 Avril 2008. Odissea Semina,4:1-2. http://www.semclimed.org/allegati/54.pdf

Semclimed. www.semclimed.org

Zreik, C. (2007). SEMCLIMED - Impact du changement climatique sur la flore méditerranéenne et actions de conservation. Odissea Semina,1:1-3. http://www.semclimed.org/allegati/51.pdf