Guia de fons i col·leccions


Col·lecció d'invertebrats de Villalta

Nom Col·lecció d'invertebrats de Villalta
Descripció La col·lecció d'invertebrats fòssils del Departament de Geomorfologia de la Universitat de Barcelona, dipositada al CSIC (Barcelona) amb motiu del trasllat a la nova seu universitària de Pedralbes. Estan representats una gran quantitat de grups taxonòmics i d'edats geològiques diverses.
Tipus de col·lecció Fossils
Conté espècimens tipus No