Guia de fons i col·leccions


Museu de Ciències Naturals de Barcelona - Departament de paleontologia

Nom Museu de Ciències Naturals de Barcelona
Nom de les subunitats Departament de paleontologia
Acrònim MCNB-MGB-PAL
Tipus d'institució Museum
Descripció L'any 1891 es va comprar a F. Pisani, marchand de París, la primera col·lecció paleontològica d'importància de què va disposar el Museu (aleshores Museu Martorell). Els seus exemplars havien estat classificats essencialment per M. Baron i altres paleontòlegs francesos de renom, com M. Cossmann.

A aquestes col·leccions aviat se n'afegiren d'altres, fruit de la recol·lecció per a la confecció del Mapa Geològic de Catalunya (col·lecció Almera), la seu del qual es va establir al Museu. Els treballs de revisió monogràfics, efectuats per especialistes com J. Lambert, G. de Angelis d'Ossat, P. Fallot o F. Blanchet, van donar lloc a un augment significatiu dels exemplars tipus i figurats.

El gruix del material, completat amb algunes compres a l'estranger, recol·leccions i excavacions del personal tècnic del Museu, va ingressar durant primer terç del segle XX.

El registre actual de la col·lecció general de paleontologia del Museu es va iniciar l'any 1922 amb l'entrada de la col·lecció de Lluís Marià Vidal. Avui, la col·lecció paleontològica té 59.473 números de registre (sense comptar la col·lecció Villalta que està registrada apart).

En les darreres dècades, a la col·lecció general s'han anat afegint altres col·leccions importants entre les quals destaquen -per varietat i nombre d'exemplars- les formades pel professor José F. de Villalta i els seus col·laboradors, les col·leccions de plantes de l'Oligocè de Catalunya de Martí Madern i les col·leccions Gurrea i Campreciós, registrades parcialment el 1995 i el 2009, respectivament.

Altres col·leccions importants en nombre d'exemplars, diversitat taxonòmica, procedència geogràfica, edat geològica, valor científic i qualitat museogràfics són en tràmit d'ingrés per donació.
Adreça Parc de la Ciutadella
Codi postal 08003
Ciutat Barcelona
Estat/regió Catalunya
País Spain
Telèfon +34 93 256 22 22
Fax +34 93 310 49 99
Correu electrònic museuciencies@bcn.cat
Logo
Pàgina web https://museuciencies.cat/area-cientifica/departaments-cientifics/paleontologia/