Guia de fons i col·leccions


Col·lecció de macroforaminífers del Cenomanià d'Oman

Nom Col·lecció de macroforaminífers del Cenomanià d'Oman
Descripció La col·lecció de macroforaminífers del Cenomanià d'Oman presenta aproximadament 2.000 elements entre roques, làmines primes i levigats, que en total contenen milers d'exemplars. La seva importància radica en que és una col·lecció científica molt complerta que conté un conjunt de taxons que poden ser considerats com la població més representativa de macroforaminífers que habitaren la plataforma Aràbiga durant el Cenomanià. Varen ser recol·lectats durant una campanya de camp desenvolupada al 2012 per part del conservador de paleontologia de l’MCNB, Vicent Vicedo, amb altres col·legues com el Josep Serra-Kiel, en aquell moment professor emèrit de paleontologia de la Universitat de Barcelona, i Philippe Razin i Carine Grélaud, de Bordeaux INP.
Tipus de col·lecció Fossils
Propòsit primari Research
Conté espècimens tipus
Criteri d'agrupament Expeditions