Guia de fons i col·leccions


Col·lecció Villalta

Nom Col·lecció Villalta
Descripció Josep Fernández de Villalta (Barcelona, 1913-2003), va ser professor d'investigació del CSIC (Consell Superior d'Investigacions Científiques) i de nombroses generacions de geòlegs a la Universitat de Barcelona. Va reunir una important col·lecció paleontològica amb invertebrats, vertebrats i plantes. El mes d'abril de 1983 va fer donació de la seva col·lecció paleontològica privada, fruit de més de cinquanta anys de dedicació, i de nombroses publicacions al Museu de Geologia de Barcelona. La col·lecció, amb uns 24.700 registres (uns 42.000 exemplars), té un valor extraordinari, tant per l'estat de conservació com pel seu interès científic. Atès que la major part de les activitats paleontològiques del doctor Villalta es desenvoluparen a Catalunya, la col·lecció representa una inestimable aportació per a Barcelona i per al coneixement de la geologia catalana.

Ingressada al museu el 1986, l'anomenada col·lecció Villalta està formada per:
- La col·lecció d'invertebrats fòssils del Departament de Geomorfologia de la Universitat de Barcelona, dipositada al CSIC (Barcelona) amb motiu del trasllat a la nova seu universitària de Pedralbes .
- Una col·lecció de vertebrats pleistocènics del CSIC (Barcelona) fruit de les excavacions practicades pel Dr. F. de Villalta i els seus col·laboradors principalment durant la dècada de 1970.
- Una col·lecció de flora del Miocè de la Cerdanya i alguns exemplars tipus resultat de la seva recerca en vertebrats que sumen prop d'un miler d'exemplars.
Regnes Animalia, Plantae, Protista
Tipus de col·lecció Fossils
Conté espècimens tipus