Guia de fons i col·leccions


Col·lecció d'espècimens tipus de mol·luscs

Nom Col·lecció d'espècimens tipus de mol·luscs
Nom alternatiu MCNB. Col. tipus mol·luscs
Citeu com Museu de Ciències Naturals de Barcelona (MCNB). Col·lecció d'espècimens tipus de mol·luscs
MCNB. Col. tipus mol·luscs
Descripció Col·lecció d'espècimens tipus de mol·luscs formada per conquilles en sec (95% dels lots) i organismes sencers preservats en alcohol etílic. Consta d'uns 2250 exemplars pertanyents a 128 tàxons, agrupats en 236 lots. La col·lecció inclou fauna terrestre i d'aigua dolça de diferents grups de gastròpodes, per bé que hi dominen els representants de les famílies Chondrinidae i Hygromiidae (en conjunt més del 60% del lots).
L'abast geogràfic s'estén a la Península Ibèrica (gairebé el 80% dels lots de la col·lecció), Illes Balears (17%), Marroc i Illes Canàries. Pel que fa a la Península, hi domina la fauna de Catalunya (poc menys del 50% dels lots de la col·lecció), seguida de la del País Valencia, Aragó i resta de territoris. Els lots més antics pertanyen a les col·leccions històriques del Museu com ara les d'Artur Bofill, Joan Baptista d'Aguilar-Amat, Joan Rosals i Manuel de Chía, entre d'altres. Posteriorment s'han incorporat tipus procedents de les col·leccions de Luis Gasull i Miquel Bech. Les mostres més recents han estat donades al Museu per malacòlegs de diverses institucions i centres de recerca, de dins i fora d'Espanya.
Tota la col·lecció registrada, documentada i informatitzada a nivell de lot d'espècimens. La col·lecció pot consultar-se en línia a través del web del Museu de Ciències Naturals de Barcelona, de l'espai de consulta Wikicollecta (web Bioexplora) i del portal GBIF, així com a través dels catàlegs de tipus fins ara publicats. Els espècimens tipus de la col·lecció de mol·luscs han estat incorporats a ZooBank (registre oficial de nomenclatura zoològica).
Procedència La formació de la col·lecció de tipus de mol·luscs s'inicia a finals de la dècada de 1990, com a línia prioritària dins del Departament d'Invertebrats no Artròpodes, sota la direcció de Francesc Uribe.
Hi trobem material en sec de col·leccions històriques com les d'Artur Bofill, Joan Baptista d'Aguilar-Amat, Joan Rosals, Manuel de Chía, i Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona. Aquestes col·leccions, amb els seus corresponents espècimens tipus, van quedar fusionades com a resultat de la reorganització de la secció de malacologia del Museu, sota la direcció d’A. Bofill i Poch primer (1891-1929), i de J. B. d’Aguilar-Amat després (1929-1936). La localització, segregació, documentació i revisió de les sèries típiques han estat part fonamental de l'organització posterior de la col·lecció de tipus. La validació dels tàxons i la introducció d'actes nomenclaturals ha comptat amb la participació de malacòlegs com Edmund Gittenberger (revisió dels Chondrinidae a la dècada dels 70) i més recentment Alberto Martinez-Ortí.
Altres fonts importants d'ingrés han estat les col·leccions de Luis Gasull i Miquel Bech (autors de la majoria dels nous tàxons inclosos), que han seguit un procés semblant quant a la gestió dels seus tipus. Les aportacions més recents inclouen donacions de tàxons descrits per Cristian R. Altaba, Jordi Corbella, Serge Gofas, Bas Kokshoorn, Alberto Martínez-Ortí, Carlos Prieto y Ana Isabel Puente, entre d'altres (amb mostres en sec i en líquid).
La col·lecció de tipus inclou mostres recol·lectades als llarg de les campanyes de recol·lecció clàsiques del Museu a les valls pirenenques i al Marroc Occidental.
La difusió de la col·lecció s'ha efectuat a través del web del Museu de Ciències Naturals de Barcelona, de l'espai de consulta Wikicollecta (web Bioexplora) i del portal GBIF, així com a través dels catàlegs de tipus fins ara publicats. Els espècimens tipus han estat incorporats a ZooBank (registre oficial de nomenclatura zoològica).
Regnes Animalia
Abast taxonòmic Chondrinidae (strength), Gastropoda, Helicoidea (strength), Hygromiidae (strength), Moitessieriidae (strength)
Noms comuns cargols, cargols d'aigua dolça, cargols terrestres, llimacs
Abast geoespacial Andorra, Aragó, Catalunya (strength), Espanya (strength), Illes Balears (strength), Marroc, País Valencià, Península Ibèrica (strength), Pirineus Ibèrics (strength)
Expedicions Expedició del Museu al Marroc Occidental
Recol·lectors Aguilar-Amant, Joan Baptista d'
Alonso, María Rosario
Altaba, Cristian, R.
Altimira Aleu, Carles
Altonaga, Kepa
Aten, D.
Auroux Poblador, Lluís
Bataller i Calatayud, Josep R.
Bech i Taberner, Miquel
Bellés Ros, Xavier
Bofill i Poch, Artur
Borredà, Vicent
Bos, M. M.
Bros Catón, Vicenç
Cobos Sánchez, Antonio
Codina i Ferrer, Ascensi
Conde, M.
Corbella Alonso, Jordi
De Fez Sánchez, Siro
Erkelens, Inge
Escolà Boada, Oleguer
Español i Coll, Francesc
Fagot, Paul
Fernández, Guillem
Ferrer Bravo, Mariano
Font i Quer, Pius
Gasull Martínez, Luis
Girardi, Henri
Gofas, Serge
González Silvestre, Josep Vicent
Gorrotxategui, R.
Graak, Wolfgang
Gros, Enric
Guillén Mestre, Glòria
Gómez Moliner, Benjamín J.
Herrero-Borgoñón, J. J.
Ibáñez, Miguel
Kobelt, Wilhelm
Kokshoorn, Bas
Lindenburg, P.
López Alabau, Antonio
Manga González, María Yolanda
Martínez Ortí, Alberto
Muntaner, A.
Ortiz de Zárate López, Adolfo
Ortiz de Zárate Rocandio, Antonio
Pipó, Francisca
Prieto Sierra, Carlos Enrique
Puente Martínez, Ana Isabel
Pérez Ferrer, Alejandro
Ramírez, Fermí
Schoor, M. van
Valledor de Lozoya, Arturo
Vayreda, Pedro
Viader, J. Maria
[altres]
Tipus de col·lecció Preserved
Propòsit primari Research
Conté espècimens tipus
Criteri d'agrupament Taxonomic
Període de formació 1990-
Estat de desenvolupament Passive growth
Extensió de la col·lecció 128 tàxons, 2250 espècimens, 236 lots
Estat de documentació Control documental del 100% dels lots (registre, inventari i informatització). Validació, actualització de l'estatus taxonòmic i introducció dels actes nomenclaturals necessaris per als tipus de la col·lecció antiga.
Classe d'objectes animals sencers, conquilles
Mètode de preservació Fluid-preserved, No Treatment
Preparació i conservació Material en sec encapsat i embolcallat amb elements de protecció, en contenidors individuals. Incorporació d'etiquetes impreses en Tyvek. Controls periòdics de la qualitat del preservant per a les mostres en líquid. Programa de control de les condicions ambientals als espais d'emmagatzematge.
Estat de conservació de McGinley Nivell 8
-no trad- 27-10-2014 (dd-mm-yyyy)
Institució Museu de Ciències Naturals de Barcelona - Departament d'invertebrats no artròpodes
Col·lecció mare Col·lecció d'espècimens tipus d'invertebrats no artròpodes
Persones associades Miguel Prieto (Documentalista), Francesc Uribe (Conservador),
Accés als ítems MCNB Mollusca GBIF online database (date when consulted) (accessed through GBIF data portal, http://data.gbif.org/datasets/resource/9125, 2013-09-04)
WIKICOLLECTA. Espai de consulta de col·leccions destacades del Museu de Ciències Naturals de Barcelona.
Col·leccions en línia de Zoologia (MCNB) / Online Zoological Collections (MCNB)
Materials relacionats Bech, M., 1993. Descripción de nuevas especies para la malacofauna ibérica. Butlletí del Centre d'Estudis de la Natura del Barcelonès-Nord, 2(3): 271-277.

Bofill, A. & Haas, F., 1920. Estudi sobre la malacologia de les valls pirenaiques. II. Vall del Noguera Ribagorçana. Treballs del Museu de Ciències Naturals de Barcelona, 2: 5–99.

Bofill, A., 1886. Contributions a la faune malacologique de la Catalogne. I. Bulletin de la Société Malacologique de France, 3: 151-164.

Corbella, J., Alba, D.M., Tarruella, A., Guillén, G. & Prats, L., 2009. Noves espècies de Moitessieria Bourguignat, 1863 (Neotaenioglossa: Rissooidea: Moitessieriidae) de la Font del Racó de la Pastera (Ulldemolins, el Priorat, Catalunya, Espanya). Spira, 3(1): 59-86.

Fagot, P., 1884. Contribution a la faune malacologique de la Catalogne. Annales de Malacologie, 2: 169–194.

Fagot, P., 1887–1888. Contribuciones a la fauna malacológica de Aragón. Catálogo razonado de los Moluscos del Valle del Éssera. Crónica Científica, 10–11: 345–484, 31–198.

Gasull, L., 1963. Descripción de unas nuevas formas del género Helicella (Xeroplexa) de Baleares. Boletín de la Sociedad de Historia Natural de Baleares, 9: 81-92.

Gittenberger, E., 1973. Beiträge zur kenntnis der Pupillacea III. Chondrinidae. Zoologische Verhandelingen, 127: 1-267.

Kokshoorn, B. & Gittenberger, E., 2010. Chondrinidae taxonomy revisited: New synonymies, new taxa, and a checklist of species and subespecies (Mollusca: Gastropoda: Pulmonata). Zootaxa 2539: 1-62.

Martínez-Ortí, A. & Uribe, F., 2008. Los ejemplares tipo de las colecciones malacológicas del Museu de Ciències Naturals de Barcelona y del Museu Valencià d'Història Natural. Arxius de Miscel·lània Zoològica, 6: 1-156.