Guia de fons i col·leccions


Col·lecció de mol·luscs de Filipines

Nom Col·lecció de mol·luscs de Filipines
Nom alternatiu Col. mol·luscs Filipines
Citeu com Museu de Ciències Naturals de Barcelona (MCNB). Col·lecció de mol·luscs de Filipines
MCNB. Col. mol·luscs Filipines
Descripció Col·lecció de mol·luscs procedents de l'arxipèlag de les Filipines formada per conquilles en sec, a excepció d'un exemplar sencer d'Argonauta argo que es conserva en alcohol etílic de 70º. Consta d'uns 13450 exemplars agrupats en 4900 lots, dels quals al voltant del 75% corresponen a fauna marina. La col·lecció inclou gastròpodes, bivalves, cefalópodes, poliplacòfors i escafòpodes, els tres últims amb una representació minoritària (una vintena de lots en conjunt). Àmplia cobertura taxonòmica per als gastròpodes i bivalves.
La major part del material pertany a les col·leccions històriques del Museu (col·lecció fundacional de Francesc Martorell i col·leccions d'Artur Bofill, Joan Baptista d'Aguilar-Amat, Joan Rosals, Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona, Manuel de Chía, Baltasar Serradell i Institut Jaume Balmes, entre d'altres). També hi trobem mostres de fauna marina donada al Museu per Adolfo de Reynoso (1882).
Tota la col·lecció registrada, documentada i informatitzada a nivell de lot d'espècimens. Les dades d’una part de la col·lecció (actualment minoritària) poden consultar-se en línia a través del web del Museu de Ciències Naturals de Barcelona i del portal GBIF.
Un dels aspectes interessants pel que fa a la fauna continental és l'elevada proporció d'endemismes, amb espècies exclussives de l'arxipèlag o d'algunes de les seves illes, vàries d'elles representades a la col·lecció. Una mostra de mol·luscs de Filipines ha estat exhibida a les exposicions permanents del Museu. Uns 25 lots s'exhibeixen actualment a l'exposició permanent del Museu Blau.
Procedència Les mostres més antigues pertanyen a la col·lecció conquiliològica de Francesc Martorell i Peña, com a part de la col·lecció fundacional del Museu Martorell (1879). També cal destacar algunes mostres de fauna marina donades poc després per Adolfo de Reynoso (1882). Les col·leccions d'Artur Bofill, Joan Baptista d'Aguilar-Amat i Joan Rosals, que representen un increment notable dels fons del Museu (entre 1917 i 1920), aporten també una quantitat important de mol·luscs de Filipines. A aquestes s'afegeix el material procedent d’altres col·leccions històriques ingressades posteriorment: hi destaquen la de la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona (cedida en dipòsit al Museu en 1925), i les col·leccions de Manuel de Chía (1923), Baltasar Serradell (1931) i Institut Jaume Balmes (1936). La col·lecció de la Reial Acadèmia inclou, entre d'altres, aportacions de Jaume Basté, Eduard Cháquert, Eusebi Mas, o José María Salvañá. També hi trobem mostres puntuals del malacòleg Joaquín González Hidalgo.
Sota la direcció d’Artur Bofill i Poch primer (1891-1929), i de Joan Baptista d’Aguilar-Amat després (1929-1936), la secció de malacologia experimenta un procés de reorganització dels seus fons, amb la integració de les col·leccions i la revisió de la nomenclatura, tot i conservant les etiquetes originals.
Des de 1997 el conservador del departamento d’Invertebrats no Artròpodes és Francesc Uribe; al llarg d’aquesta etapa s’ha completat l’inventari i la informatització dels fons de la col·lecció a nivell de lot d’espècimens.
Regnes Animalia
Abast taxonòmic Bivalvia (strength), Cephalopoda, Gastropoda (strength), Polyplacophora, Scaphopoda
Noms comuns bivalves, cargols, cefalòpodes, escafòpodes, gastròpodes, mol·luscs, poliplacòfors
Abast geoespacial Busuanga, Cagayan, Cauayan, Manila, Surigao, Zambales, Zamboanga, arxipèlag de Bisayas, arxipèlag de les Filipines, illa de Bohol, illa de Catanduanes, illa de Cebú, illa de Leyte, illa de Luzon, illa de Marinduque, illa de Masbate, illa de Mindanao, illa de Mindoro, illa de Negros, illa de Palawan, illa de Panay, illa de Siquijor, illa de Sàmar, illa de Tablas, illa del Corregidor, illes Calamianes
Recol·lectors [desconeguts]
Tipus de col·lecció Preserved
Propòsit primari Research
Conté espècimens tipus No
Criteri d'agrupament Spatial
Període de formació ca. 1882-
Estat de desenvolupament Passive growth
Extensió de la col·lecció 13450 espècimens, 4900 lots
Estat de documentació Control documental del 100% dels lots (registre, inventari i informatització). La majoria del material pendent de revisió: identificació a nivell d'espècie efectuada a partir de la documentació i etiquetes originals (nomenclatura actualitzada per a les mostres documentades en Museum Plus).
Classe d'objectes conquilles, organismes sencers
Mètode de preservació Fluid-preserved, No Treatment
Preparació i conservació Material encapsat i/o embolcallat amb elements de protecció, en contenidors individuals. Programa de control de les condicions ambientals als espais d'emmagatzematge.
Estat de conservació de McGinley Nivell 8
-no trad- 30-07-2013 (dd-mm-yyyy)
Institució Museu de Ciències Naturals de Barcelona - Departament d'invertebrats no artròpodes
Subcol·leccions Col·lecció de mol·luscs continentals de Filipines
Col·lecció de mol·luscs marins de Filipines
Persones associades Miguel Prieto (Documentalista), Francesc Uribe (Conservador),
Accés als ítems MCNB Mollusca GBIF online database (date when consulted) (accessed through GBIF data portal, http://data.gbif.org/datasets/resource/9125, 2013-09-04)
Col·leccions en línia de Zoologia (MCNB) / Online Zoological Collections (MCNB)
Materials relacionats Bofill i Poch, A., 1917. La colecció Rosals. Anuari de la Junta de Ciències Naturals de Barcelona, 2: 193-196.

Martorell, M. & Bofill, A., 1888. Catálogo de la colección conchiológica que fué de D. Francisco Martorell y Peña legada por dicho señor á la ciudad de Barcelona y existente en el Museo Martorell de la propia ciudad. Barcelona. 94 pp.