Guia de fons i col·leccions


Col·lecció de cnidaris

Nom Col·lecció de cnidaris
Nom alternatiu MCNB. Col. cnidaris
Citeu com Museu de Ciències Naturals de Barcelona (MCNB). Col·lecció de cnidaris
MCNB. Col. cnidaris
Descripció Col·lecció integrada per 980 lots corresponents a 450 espècies, que comprèn esquelets d'invertebrats en sec i organismes sencers preservats en líquid. La cobertura taxonòmica s'estén a les classes Hydrozoa, Anthozoa, Scyphozoa, i Cubozoa (de les quals les dues primeres reuneixen el 85% dels lots), amb una vintena d'ordres representats. L'origen geogràfic de les mostres inclou fonamentalment el Mediterrani occidental (amb abundància de material provinent de les costes de Catalunya), el sud de l'Atlàntic, l'Antàrtida i l'Índic (sud-est asiàtic).
Els exemplars més antics preservats en líquid procedeixen de la Secció Oceanogràfica del museu, organitzada a principis de 1917 per Josep Maluquer, i que inclou un conjunt de mostres procedents de l'Estació Zoològica de Nàpols i de la Estación de Biología Marítima de Santander. Altres mostres d'aquest període, en sec i en líquid, provenen d'algunes col·leccions històriques, així com d'altres fonts d'ingrés vinculades al museu. Inventari a nivell de lot d'espècimens per al 99% dels lots.
La col·lecció de cnidaris s'ha enriquit notablement amb l'ingrés recent de mostres procedents de l'Institut de Ciències del Mar (CSIC) i la Universidad de Sevilla, i que reuneix material recol·lectat en el marc de projectes de recerca desenvolupats des de la dècada dels 70 per investigadors com Josep M. Gili, Francesc Pagès i Pablo López. Al marge dels aspectes quantitatius (el material inventariat representa un increment del nombre de lots i espècies del 180% i 400%, respectivament), la nova col·lecció de cnidaris compta amb exemplars tipus i altres espècimens d'elevat valor científic, referenciats en diverses publicacions. Una part substancial de l'esmentat material es conserva en líquid, la qual cosa garanteix la preservació de les parts toves per a futurs estudis anatòmics i histològics. La incorporació i gestió d'aquestes mostres ha estat possible gràcies a l'acció complementària del Ministerio de Economía y Competitividad (Ref. CGL2011-14605-E) per a la creació de la infraestructura d'una col·lecció científica de cnidaris de refereència internacional. Un conjunt dels espècimens de la col·lecció general de cnidaris, en sec i en líquid, ha estat exhibit a diferents exposicions del museu, incloent-t'hi l'actual exposició permanent del Museu Blau, inaugurat el 2011.
Procedència Els fons històrics provenen fonamentalment de l'antiga Secció Oceanogràfica del museu, organitzada a principis de 1917 per Josep Maluquer, i que inclou un conjunt de mostres procedents de l'Estació Zoològica de Nàpols i de la Estación de Biología Marítima de Santander, la majoria en líquid. La col·lecció compta, a més, amb diferents lots en líquid i en sec provinents d'algunes col·leccions històriques, així com d'altres fonts d'ingrés vinculades al museu.
Al marge d'algunes aportacions posteriors, de caire puntual, el gruix de la col·lecció recent és el resultat de diferents projectes de recerca desenvolupats per científics com Josep M. Gili Sardà (Institut de Ciències del Mar, CSIC) i Pablo López González (Universidad de Sevilla). Entre el material reunit des de finals del anys 60 destaquen exemplars tipus, així com altres espècimens de gran valor científic referenciats en diferents publicacions, procedents tant de programes d'investigació fonamental (campanyes a l'Antàrtida a bord del Polarstern) com aplicada (campanyes Benguela i Valdivia per a la prospecció de recursos pesquers al sud de l'Atlàntic). La incorporació i gestió d'aquestes mostres ha estat possible gràcies a l'acció complementària del Ministerio de Economía y Competitividad (Ref. CGL2011-14605-E) per a la creació de la infraestructura d'una col·lecció científica de cnidaris de referència internacional.
Des de 1997 el conservador del departament d'Invertebrats no Artròpodes del museu és Francesc Uribe Porta. Part de la col·lecció de cnidaris ha estat exhibida a diferents exposicions del museu. Un conjunt representatiu ha estat seleccionat amb motiu del trasllat el 2011 de la exposició permanent al Museu Blau.
Regnes Animalia
Abast taxonòmic Anthozoa (strength), Cubozoa, Hydrozoa (strength), Scyphozoa
Noms comuns anemones, cnidaris, coralls, meduses
Abast geoespacial Antàrtida (strength), Mar Cantàbrica, Mediterrani occidental (strength), Oceà Atlàntic (strength), Oceà Índic, costes de Catalunya, sud-est asiàtic
Expedicions Campanya Magga Dan, entre Sud-àfrica i l'Antàrtida (1966-1967)
Campanya Valdivia I a Namíbia i Walvis Ridge (1982)
Campanya a bord del Discovery pel sector africà de Weddel Gyre (1979)
Campanyes Benguela a Namíbia, Suráfrica i Walvis Ridge (1979-1984)
Campanyes a la Antàrtida al vaixell oceanogràfic Polarstern (des de 1990)
Recol·lectors Gili Sardà, Josep Maria
López González, Pablo
Maluquer, Josep
[altres]
Tipus de col·lecció Preserved
Propòsit primari Research
Conté espècimens tipus
Criteri d'agrupament Taxonomic
Període de formació ca. 1882-
Estat de desenvolupament Active growth
Extensió de la col·lecció 450 espècies, 980 lots
Estat de documentació Inventari digital del 99% dels lots. Identificació a nivell d'espècie per a la majoria dels lots (80%). Nomenclatura actualitzada pels espècimens documentats en Museum Plus. La major part de les mostres de la col·lecció identificada i/o revisada per especialistes (Pablo González, Josep Maria Gili). Les fitxes Museum Plus de la majoria de mostres revisades per P. López incorporen les corresponents fotografies.
Classe d'objectes esquelets d'invertebrat, organismes sencers
Mètode de preservació Fluid-preserved, No Treatment
Preparació i conservació Lots en sec ubicats en contenidors rígids individuals (caixes de poliestirè cristall o polipropilè) i/o embolcallats amb elements de protecció (làmina de polietilè, ethafoam). Programa de control de les condicions ambientals als espais d'emmagatzematge.
Estat de conservació de McGinley Nivell 4
Nivell 8
-no trad- 18-10-2013 (dd-mm-yyyy)
Institució Museu de Ciències Naturals de Barcelona - Departament d'invertebrats no artròpodes
Subcol·leccions Col·lecció històrica de cnidaris
Col·lecció científica de cnidaris de referència internacional
Persones associades Miguel Prieto (Documentalista), Francesc Uribe (Conservador),
Accés als ítems MCNB General Zoology GBIF online database (date when consulted) (accessed through GBIF data portal, http://data.gbif.org/datasets/resource/9127, 2014-10-14)
Col·leccions en línia de Zoologia (MCNB) / Online Zoological Collections (MCNB)
Col·leccions relacionades Col·lecció del museu d'animals marins de l'antiga Secció Oceanogràfica. Col·lecció del museu d'animals marins procedents de l'Estació Zoològica de Nàpols. Col·lecció del museu d'animals marins procedents de la Estación de Biología Marítima de Santander.

Materials relacionats Gili, J. M., Vervoort, W. & Pagès, F., 1989. Hydroids from the West African coast: Guinea Bissau, Namibia and South Africa. Scientia Marina, 53(1): 67-112.

Junta de Ciències Naturals de Barcelona, 1917. Guia de les instal·lacions i serveis. Publicacions de la Junta de Ciències Naturals de Barcelona. Barcelona. 136 pp.

López-González, P. J., Gili, J. M. & Williams, G. C., 2001. New records of Pennatulacea (Anthozoa: Octocorallia) from the African Atlantic coast, with description of a new species and zoogeographic analysis. Scientia Marina, 65(1): 59-74.

Maluquer, J., 1917. Organització i increment de la Secció Oceanogràfica. Anuari de la Junta de Ciències Naturals de Barcelona, 2: 205-238.

Maluquer, J., 1918. Les seccions ictiològica i d'invertebrats marins en 1918. Anuari de la Junta de Ciències Naturals de Barcelona, 3: 192-198.

Pagès, F. & Gili, J. M., 1989. Siphonophores (Cnidaria, Hydrozoa) collected during the "Magga dan" Expedition (1966-67) from Africa to Antarctica. Scientia Marina, 53(1): 53-57.

Pagès, F. & Gili, J. M., 1992. Planktonic Cnidarians of the Benguela Current: Station data. Scientia Marina, 56(1): 113-144.

Pagès, F. & Gili, J. M., 1992. Siphonophores (Cnidaria, Hydrozoa) of the Benguela Current (southeastern Atlantic). Scientia Marina, 56(1): 65-112.

Pagès, F., Bouillon, J. & Gili, J. M., 1991. Four new species of Hydromedusae (Cnidaria, Hydrozoa) from the coast of south-western Africa. Zoologica Scripta, 20(2): 89-98.

Pagès, F., Gili, J. M. & Bouillon, G., 1992. Medusae (Hydrozoa, Scyphozoa, Cubozoa) of the Benguela Current (southeastern Atlantic). Scientia Marina, 56(1): 1-64.

Pagès, F., Pugh, P. R. & Gili, J. M., 1994. Macro- and megaplanktonic cnidarians collected in the eastern part of the Weddell Gyre during summer 1979. Journal of the Marine Biological Association of the United kingdom, 74: 873-894.

Rodríguez, E. & López-González, P. J., 2008. The gastropod-symbiotic sea anemone genus Isosicyonis Carlgren, 1927 (Actiniaria: Actiniidae): a new species from the Weddell Sea (Antarctica) that clarifies the taxonomic position of the genus. Scientia Marina, 72(1): 73-86.

Rodríguez, E. & López-González, P. J., 2013. New records of Antarctic and Sub-Antarctic sea anemones (Cnidaria, Anthozoa, Actiniaria and Corallimorpharia) from the Weddell Sea, Antarctic Peninsula and Scotia Arc. Zootaxa, 3624 (1): 1-100.

Rodríguez, E., López-González, P. J. & Daly, M., 2009. New family of sea anemones (Actiniaria, Acontiaria) from deep polar seas. Polar Biology, 32: 703-717.

Zapata-Guardiola, R. & López-González, P. J., 2010. Four new species of Thouarella (Anthozoa: Octocorallia: Primnoidae) from Antarctic waters. Scientia Marina, 74(1): 131-146.

Zapata-Guardiola, R. & López-González, P. J., 2010. Two new gorgonian genera (Octocorallia: Primnoidae) from Southern Ocean waters. Polar Biology, 33(3): 313-320.

Zibrowius, H. & Gili, J. M., 1990. Deep-water Scleractinia (Cnidaria: Anthozoa) from Namibia, South Africa, and Walvis Ridge, southeastern Atlantic. Scientia Marina, 54(1): 19-46.