Guia de fons i col·leccions


Col·lecció d'amfibis

Nom Col·lecció d'amfibis
Citeu com MCNB. Col. amfib.
Descripció La col·lecció d'amfibis consta d'exemplars conservats en alcohol pertanyents bàsicament a la fauna autòctona.
Està formada a parts semblants per anurs (granotes i gripaus) i caudata (salamandres). Provenen bàsicament de Catalunya i Aragó. Entre els amfibis exòtics podem destacar els exemplars de granota goliat (Conraua goliath).
El volum de la col·lecció és d'uns 1.200 lots d'exemplars, que representen unes 60 espècies diferents. En la col·lecció tenen representació totes les espècies de la Península Ibèrica. Inclou un holotip i 4 paratips de tritó, i un paratip de granota. La gran majoria dels exemplars són resultat d'un esforç de recol·lecció recent.
Actualment la col·lecció creix a partir de donacions de particulars i d’acords de col·laboració amb altres institucions com ara els Centres de Recuperació de Fauna Salvatge o el Parc Zoològic de Barcelona.
Regnes Animalia
Abast taxonòmic Amphibia
Noms comuns Granotes, Gripaus, Salamandres, Tritons
Abast geoespacial Catalunya (strength), Península Ibèrica
Abast temporal ca. 1850 -
Expedicions Expedició d'Aguilar-Amat a l'Indoxina francesa (1929)
Expedició de Manuel Martínez de la Escalera a Guinea Equatorial (1919)
Expedició de Manuel Martínez de la Escalera al Marroc (1905)
Recol·lectors Alberch, Pere
Amat Orriols, Fèlix
Andreu Jutglas, Carles
Arribas, Oscar
Bea Sánchez, Antonio M.
Berthold, J.
Colom Guarch, Luis
Comas, Jordi
Costa, Joan
Escolà Boada, Oleguer
Escoriza Boj, Daniel
Fresneda, Xavier
Fuentes, Vladimir
García, J.
Giménez López, Santi
Gisbert, J.
González Lorenzo, Delfín
Guarner Deu, Núria
Humbert, Jofre
Institució Catalana d'Història Natural (ICHN)
Maillarc, O.
Maluquer Nicolau, Joaquim
Martínez Giner, Joan
Massana Serra, Alberto
Menéndez, Enrique
Monfort, Alfonso
Montori, Albert
Montull, Román
Nebot Obón, Jordi
Novellas Bofill, Santiago
Orta Isern, Carles
Pallás Serra, Oriol
Pascual Torramade, Xavier
Pérez De Gregorio, Josep Joaquim
Ribera Almerje, Carles
Rivera, Javier
Rodríguez, Ramón
Romaní Guerra, Amador
Ruíz, R.
Saez Timoneda, Raul
Sagarra i de Castellarnau, Ignasi de
Serra, Jordi
Sostoa Fernández, Adolf de
Vilella Esteban, José Francisc
Xampeny Baro, Jaume
Tipus de col·lecció Preserved, Tissue
Propòsit primari Research
Conté espècimens tipus
Criteri d'agrupament Taxonomic
Període de formació ca. 1882 -
Estat de desenvolupament Passive growth
Extensió de la col·lecció 1200 lots, 60 espècies
Mètode de preservació Fluid-preserved
Estat de conservació de McGinley Nivell 8
-no trad- 10-02-2010 (dd-mm-yyyy)