Trochoidea (Xerocrassa) llopisi

Gasull, L., 1981. Fauna malacológica terrestre y de agua dulce de la provincia de Castellón de la Plana. Bolletí de la Societat d’Història Natural de les Balears, 25: 55–102. [p. 78]. 

Localitat tipus

“Peñagolosa. Cima 1813 m. San Juan de Peñagolosa”. 

Aclariments toponímics

Peñagolosa [pic de]; San Juan de Peñagolosa [= Sant Joan de Penyagolosa, nucli de població i santuari; municipi de Vistabella del Maestrat, Castelló de la Plana].

Tipus

Lectotip: Museu de Ciències Naturals (Zoologia) de Barcelona, MZB 84–7285-A (conquilla, antiga col·lecció Gasull).

Paralectotips: Museu de Ciències Naturals (Zoologia) de Barcelona, MZB 84–7285-B (loc. tip., 5 conquilles, antiga col·lecció Gasull).

Estatus taxonòmic actual

Xerocrassa geyeri (Soós, 1926).

Martínez–Ortí, A., Faci, G. & Robles, F., 2000. Taxonomical revision of Trochoidea (Xerocrassa) llopisi Gasull, 1981 (Gastropoda, Pulmonata, Hygromiidae, Geomitrinae), from the province of Castellón, Spain. Basteria, 64: 7–14.

Cerca

Fitxes

 • Dorcadion (Iberodorcadion) loarrense

   

  Berger, 1997. Une nouvelle espèce d’Iberodorcadion Breuning d’Aragon - Espagne (Coleoptera : Cerambycidae) : I. Loarrense. Biocosme Mésogéen, Nice, 14(1): 39-48.

 • Sternocoelis durforti

   

  Español, 1970. Un nuevo Sternocoelis de la sierra de Prades, Tarragona (Col. Histeridae). Miscel·lània Zoològica. 2(5): 93-95.

 • Calotriton arnoldi

  Carranza, Salvador & Amat, Fèlix. 2005. Taxonomy, biogeography and evolution of Euproctus (Amphibia: Salamandridae), with the resurrection of the genus Calotriton and the description of a new endemic species from the Iberian Peninsula. Zoological Journal of the Linnean Society, 145:555-582.

 • Gastrallus degallieri

   

  Español, 1991. Tres nuevos Gastrallus Jacq. du Val (Coleoptera, Anobiidae) de la fauna del África central. Miscel·lania Zoologica, 15: 133-136.