Trochoidea (Xerocrassa) llopisi

Gasull, L., 1981. Fauna malacológica terrestre y de agua dulce de la provincia de Castellón de la Plana. Bolletí de la Societat d’Història Natural de les Balears, 25: 55–102. [p. 78]. 

Localitat tipus

“Peñagolosa. Cima 1813 m. San Juan de Peñagolosa”. 

Aclariments toponímics

Peñagolosa [pic de]; San Juan de Peñagolosa [= Sant Joan de Penyagolosa, nucli de població i santuari; municipi de Vistabella del Maestrat, Castelló de la Plana].

Tipus

Lectotip: Museu de Ciències Naturals (Zoologia) de Barcelona, MZB 84–7285-A (conquilla, antiga col·lecció Gasull).

Paralectotips: Museu de Ciències Naturals (Zoologia) de Barcelona, MZB 84–7285-B (loc. tip., 5 conquilles, antiga col·lecció Gasull).

Estatus taxonòmic actual

Xerocrassa geyeri (Soós, 1926).

Martínez–Ortí, A., Faci, G. & Robles, F., 2000. Taxonomical revision of Trochoidea (Xerocrassa) llopisi Gasull, 1981 (Gastropoda, Pulmonata, Hygromiidae, Geomitrinae), from the province of Castellón, Spain. Basteria, 64: 7–14.

Cerca

Fitxes

 • Stagetus kwazuluensis

   

  Viñolas & Masó, 2006. Revisión del género Stagetus Wollaston, 1861, en el África continental: descripción de n. sp. y nuevas citas para la Península Ibérica. Coleoptera: Anobiidae: Dorcatominae). But.Inst.Cat.Hist.Nat., 74: 37-80

 • Clada halperini

   

  Español, 1978. A new species of Clada (Coleoptera: Anobiidae) from Israel. Israel Journal of Entomology, 12: 1-4.

 • Entomoculia (Entomoculia) zariquieyi

   

  Coiffait, 1955. Diagnoses préliminaires de nouveaux Leptotyphlitae [Col. Staphylinidae]. Revue Française d’Entomologie, 22: 66-72.

 • Helix desmoulinsi var. atricha

  Bofill, A., 1915. Iconografia i Descripció de Formes Malacològiques de les Conques del Noguera Pallaresa i del Ribagorçana. Treballs de la Institució Catalana d’Història Natural, 1: 37–58. [p. 38 (2 de la separata), làm. 5, figs. 4–6].