Trechus barratxinai

 

Español, 1971. Nuevos tréquidos cavernícolas de la fauna española (Col. Caraboidea). Publicaciones del Instituto de Biología Aplicada, 51: 89-96.

Tipus

Holotip: Museu de Ciències Naturals (Zoologia) de Barcelona, MZB 78-0821 (“Cova-avenc Barratxina, Xixona, Alacant, Spain“, 1 espècimen)

Paratips: Museu de Ciències Naturals (Zoologia) de Barcelona, MZB 75-5107 + MZB 75-5108 + MZB 78-0811 (“Cova-avenc Barratxina, Xixona, Alacant, Spain“, 3 espècimens)

Estatus taxonòmic actual

Trechus (Trechus) barratxinai Español, 1971

Cerca

Fitxes

 • Spiralix (Burgosia) clarae

  Quiñonero-Salgado, S.; Ruiz-Cobo, J. & Rolán, E., 2017. Three new species of Spiralix (Burgosia) (Gastropoda, Moitessieriidae) from the northern Iberian Peninsula. Iberus, 35(1): 59-70 [p. 64].

 • Athous (Haplathous) oromii

   

  Platia & Gudenzi, 2005. Description of eleven new species of click-beetles of the Palearctic Region, a case of legs teratology and new records of some species of the Italian fauna (Insecta Coleoptera Elateridae). Quad. St. Not. St. Nat. Rom., 21: 109-127.

 • Gastrallus degallieri

   

  Español, 1991. Tres nuevos Gastrallus Jacq. du Val (Coleoptera, Anobiidae) de la fauna del África central. Miscel·lania Zoologica, 15: 133-136.

 • Cryobius imfimus sonensis

   

  Vives, 2014. Coleòpters nous o interessants de les Planes de Son i la mata de València (Alt Àneu, Pirineu de Lleida). Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural, 78: 99-108.