Trechus barratxinai

 

Español, 1971. Nuevos tréquidos cavernícolas de la fauna española (Col. Caraboidea). Publicaciones del Instituto de Biología Aplicada, 51: 89-96.

Types

Holotype: Museu de Ciències Naturals (Zoologia) de Barcelona, MZB 78-0821 (“Cova-avenc Barratxina, Xixona, Alacant, Spain“, 1 specimen)

Paratypes: Museu de Ciències Naturals (Zoologia) de Barcelona, MZB 75-5107 + MZB 75-5108 + MZB 78-0811 (“Cova-avenc Barratxina, Xixona, Alacant, Spain“, 3 specimens)

Current name

Trechus (Trechus) barratxinai Español, 1971

Search

Tiles

 • Helicopsis conspurcata gradata

  Aguilar–Amat, J. B. d’, 1933. Observacions malacològiques. XIX. Contribució al coneixement de la malacofauna menorquina. Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural, 33(6–7): 324–338. [p. 326].

 • Agrilus (Agrilus) ibericus

   

  Sánchez & Tolosa, 2005. Agrilus (s. str.) ibericus sp. n. de la fauna española (Coleoptera: Buprestidae). Boletín de la Sociedad Entomológica Aragonesa, 37: 99-102.

 • Aphaenops (Aphaenops) valleti

   

  Casale & Genest, 1986. Note sur quelques Aphaenops avec descrption d’une nouvelle espèce d’Espagne (Col. Carabidae). Bollettino del Museo Regionale di Scienze Naturali Torino, 4 (1): 243-250.

 • Dorcadion (Iberodorcadion) loarrense

   

  Berger, 1997. Une nouvelle espèce d’Iberodorcadion Breuning d’Aragon - Espagne (Coleoptera : Cerambycidae) : I. Loarrense. Biocosme Mésogéen, Nice, 14(1): 39-48.