Sigiweddellia benthopelagica

Bouillon, J., Pagès, F. & Gili, J. M., 2001. New species of benthopelagic hydromedusae from the Weddell Sea. Polar Biology, 24: 839-845. [p. 840-841; figs. 1-3].

Localitat tipus

“[...] at st. 48/89, 73º27.5’S 22º43.1’W; 1,583 m bottom depht [...] at st. 48/130, 73º23.6’S 22º09.3’W; 2,034 m depht [...]”.

Aclariments toponímics

Coordenades de l'estació (=st.) de mostreig situades a l'est del Mar de Weddell, prop de la costa antàrtica.

Tipus

Paratips: Museu de Ciències Naturals (Zoologia) de Barcelona, MZB 2013-4469 (”st. 48/130”; 1 espècimen), MZB 2013-4470 (”st. 48/89”; 4 espècimens), MZB 2013-4471 (”st. 48/89”; 1 espècimen), MZB 2013-4478 (”st. 48/89”; 1 espècimen) i MZB 2013-4479 (”st. 48/130”; 1 espècimen). Tots els paratips ex col·lecció de Cnidaris de l'Institut de Ciències del Mar de Barcelona, CSIC.

Tipus existents en altres centres

Holotip: Zoologisches Institut und Zoologisches Museum der Universität Hamburg, C 11654.

Paratips: col·lecció de Cnidaris de l'Institut de Ciències del Mar de Barcelona, CSIC.

Cerca

Fitxes

 • Abida polyodon f. lopezi

  Bech, M., 1973. Notas malacológicas. Contribución al conocimiento de la fauna malacológica terrestre y de agua dulce, de Cataluña. Boletín de la Real Sociedad Española de Historia Natural (Sección Biológica), 71: 223-233. [p. 225].

 • Moitessieria aurea

  Tarruella, A., Corbella, J., Prats, L., Guillén, G. & Alba, D. M., 2012. Una nova espècie de Moitessieria (Gastropoda: Moitessieriidae) del Forat de l’Or (Camarasa, la Noguera, Catalunya, Espanya). Spira, 4(3-4): 109-119. [figs. 1-7, 8F].

 • Moitessieria punctata

  Alba,D.M.; Tarruella,A.; Prats,Ll.; Guillé,G. & Corbella,J., 2010. Els moitessièrids (Gastropoda: Moitessieriidae) de Rellinars (el Vallès Occidental, Catalunya, Espanya). Spira 3(3-4): 159-186. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/64/Icon_External_Link.png [p.160-165, fig.1-5].

   

 • Dorcatomiella ornata

   

  Español, 1977. Nuevos datos sobre la subfamilia Dorcatominae. La sección Mirosternus (Col. Anobiidae, nota 73). Miscel·lania Zoologica, 4(1): 147-169.