Alpha Index:

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z #

Narcomedusae

Cerca

Fitxes

 • Neohoratia herreroi

  Bech, M., 1993. Descripción de nuevas especies para la malacofauna ibérica. Butlletí del Centre d’Estudis de la Natura del Barcelonès-Nord, 2(3): 271-277. [p. 272, fig. 4].

 • Geotrupes (Geotrupes) ibericus

   

  Baraud, 1958. Un nouveau Geotrupes Latr. d'Espagne. Bullt. Men. Soc. Linn. Lyon, 27(8): 219-221,

 • Iberodorcadion (Hispanodorcadion) aguadoi

   

  Aguado & Tomé, 2000. Un nuevo Iberodorcadion Breuning (Coleoptera : Cerambycidae) de Castilla y León : Iberodorcadion aguadoi. Biocosme Mésogéen, Nice, 16 (1-2) (1999): 67-78.

 • Trechisibus monrosi

   

  Mateu & Nègre, 1972. Révision du genre Trechisibus Motsch. et generes voisins. Nouvelle Revue d’Entomologie, 2: 53-72.