Abida secale margaridae

Bech, M., 1990. Fauna malacològica de Catalunya. Mol·luscs terrestres i d’aigua dolça. Treballs de la Institució Catalana d’Història Natural, 12: 1-229. [p. 97, figs. 27, 28B].

Bech, M., 1993. Descripción de Abida secale margaridae subspec. nov. y otras aportaciones para la malacofauna de Cataluña. Iberus, 11(1): 49-56. [p. 50, figs. 2A, 2B, 2C, 3B].

Localitat tipus

“Carretera al Collado de Toses, entre Das y Urús... Alp ... 31TDG0189 y 31TDG0190 (La Cerdanya)”.

Aclariments toponímics

Collado de Toses [Collada de Toses, element orogràfic de la comarca de la Cerdanya, a la província de Girona)]; Das, Urús, Alp [municipis de la comarca de la Cerdanya, província de Girona].

Tipus

Holotip: Museu de Ciències Naturals (Zoologia) de Barcelona, MZB 2009-0908 (”Carretera al Collado de Toses (entre Das y Urús)...”; conquilla, ex col. Bech).

Paratips: Museu de Ciències Naturals (Zoologia) de Barcelona, MZB 2009-0909-A (”Chalet d’ICONA, Alp...”; 2 conquilles, ex col. Bech).

Estatus taxonòmic actual

Abida secale margaridae Bech, 1990

Kokshoorn, B. & Gittenberger, E., 2010. Chondrinidae taxonomy revisited: New synonymies, new taxa, and a checklist of species and subespecies (Mollusca: Gastropoda: Pulmonata). Zootaxa, 2539: 1-62. [p. 17, làmina 4, figs. F-K]

Cerca

Fitxes

 • Licinus punctatulus majoricus

   

  Jeanne, 1972. Carabiques de la Péninsula Ibérique (13ème note). Bulletin de la Société Linnéenne de Bordeaux, 2 (2): 27-42.

 • Escolatrechus bolivianus

   

  Mateu, 2002. Escolatrechus bolivianus gen. n., sp. n. de Trechinae de l’Haut Plateau Bolivien (COLEOPTERA: CARABIDAE: TRECHINAE). Elytron, 16: 23-28.

  Observacions: etiquetat com a Escolatrechus andinus i descrit com a Escolatrechus bolivianus

 • Fungiacyathus hydra

  Zibrowius, H. & Gili, J.-M., 1990. Deep-water Scleractinia (Cnidaria: Anthozoa) from Namibia, South Africa, and Walvis Ridge, southeastern Atlantic. Scientia Marina, 54(1): 19-46 [p. 22-25; pl. 1 A-N].

 • Helicella (Xerotricha) mariae

  Gasull, L., 1972. Una nueva Helicella de la provincia de Almería, Helicella (Xerotricha) mariae n. sp. Boletín de la Sociedad de Historia Natural de las Baleares, 17: 71–72 .