Moitessieria barrinae

Alba,D.M.; Corbella,J.; Prats,Ll.; Tarruella,A. & Guillén,G., 2007. Una nova espècie del gènere Moitessieria Bourguignat, 1863 (Neotaenioglossa: Rissoidea: Moitessieridae) de la Font de la Barrinà (Horta de Sant Joan, la Terra Alta, Catalunya, Espanya. Spira 2(3): 127-137. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/64/Icon_External_Link.png

Localitat tipus

"Font de la Barrinà [UTM 31T BF7327] (terme municipal d'Horta de Sant Joan, comarca de la Terra Alta), situada als Estrets de Quiquet en el massís del Port [...], a uns 550 m d'alçada".

Tipus

Paratips: MZB 2010-1714 (loc. tip., 2 conquilles, ex col. Corbella).

Tipus existents en altres centres

Holotip: Centre de Recursos de Biodiversitat Animal , Universitat de Barcelona, CRBA447.

Paratips: paratips en les col·leccions dels autors.

Estatus taxonòmic actual

Moitessieria barrinae Alba, Corbella, Prats, Tarruella & Guillén, 2007

Cerca

Fitxes

 • Duvalites gebhardti

   

  Bokor, 1926. Új Duvalites Magyarországból. Ein neuer Duvalites aus Ungarn. Annales Historico-Naturales Musei Nationalis Hungarici, 24: 40-48.

 • Rhamna nigrita

   

  Viñolas, 2001. Revisión del género Rhamna Peyerimhoff, 1913 (Coleoptera: Anobiidae). Sessió Conjunta d’Entomologia ICHN-SCL, 11 (1999): 49-65.

 • Neohoratia herreroi

  Bech, M., 1993. Descripción de nuevas especies para la malacofauna ibérica. Butlletí del Centre d’Estudis de la Natura del Barcelonès-Nord, 2(3): 271-277. [p. 272, fig. 4].

 • Buprestis (Yamina) sanguinea calpetana

   

  Verdugo; Bensuan & Pérez, 2006. Revisión del subgénero Yamina Kerremans, 1903 con descripción de dos nuevos táxones subespecíficos de la Península Ibérica: Buprestis (Yamina) sanguinea iberica ssp. n. y Buprestis (Yamina) sanguinea calpetana ssp. n. y estudio de la variabilidad de la especie (Coleoptera: Buprestidae: Buprestini). Bol. Soc. Ent. Arag., 38 : 77−86.