Guia de fons i col·leccions


Llista de col·leccions

Navegar a través de totes les col·leccions a l'eina NCD

Col·leccions A-Z | Z-A Institució A-Z | Z-A
Gabinet d'Història Natural Salvador Institut Botànic de Barcelona
Arxiu històric de l'Institut Botànic de Barcelona Institut Botànic de Barcelona - Arxiu històric
Fons de l'Institut Botànic de Barcelona, 1935-1994 Institut Botànic de Barcelona - Arxiu històric
Fons de la Junta de Ciències Naturals (IBB), 1905-1936 Institut Botànic de Barcelona - Arxiu històric
Fons documental Carlos Pau Español Institut Botànic de Barcelona - Arxiu històric
Fons documental Joan Cadevall Diars Institut Botànic de Barcelona - Arxiu històric
Fons documental José Cuatrecasas Arumí Institut Botànic de Barcelona - Arxiu històric
Calicials Exsiccatae Institut Botànic de Barcelona - Herbari
Espermoteca d'umbel·líferes Institut Botànic de Barcelona - Herbari
Herbari Bernades Institut Botànic de Barcelona - Herbari
Herbari Cadevall Institut Botànic de Barcelona - Herbari
Herbari Costa Institut Botànic de Barcelona - Herbari
Herbari Cuatrecasas Institut Botànic de Barcelona - Herbari
Herbari d'algues Institut Botànic de Barcelona - Herbari
Herbari de briòfits Institut Botànic de Barcelona - Herbari
Herbari de fongs Institut Botànic de Barcelona - Herbari
Herbari de l'Institut Botànic de Barcelona Institut Botànic de Barcelona - Herbari
Herbari de la Institució Catalana d'Història Natural Institut Botànic de Barcelona - Herbari
Herbari de la Societat Botànica Barcelonesa Institut Botànic de Barcelona - Herbari
Herbari Francesc Xavier Bolòs Institut Botànic de Barcelona - Herbari