Guia de fons i col·leccions


Gabinet d'Història Natural Salvador

Nom Gabinet d'Història Natural Salvador
Citeu com MCNB Gabinet Salvador
Descripció El Gabinet d’Història Natural fou creat per la Família Salvador a principis del S. XVIII i va créixer durant dos segles i tres generacions. La família Salvador estava formada per apotecaris i tenien l’apotecaria al carrer Ample de Barcelona. 
Al S.XIX el gabinet fou traslladat a una masia de La Bleda, al Penedès. Les gestions realitzades pel Dr. Pius Font i Quer, donaren lloc a que el 1938, per Decret de la Generalitat de Catalunya, el gabinet passés a l’Ajuntament de Barcelona i ingressés a l’ Institut Botànic de Barcelona l’any 1945. 
El Gabinet consta de diversos mobles antics de fusta, un fons de llibres, documents i una col·lecció de ciències naturals. Aquesta col·lecció agrupa materials de botànica, zoologia i geologia. La col·lecció de llibres consta de títols que van des del segle XVI fins a finals de XIX. Es destaquen volums valuosos com tres incunables, un exemplar de la Concordia Apothecariorum Barcinonensis i nombroses obres cabdals de la botànica prelinneana. El Gabinet es va formar mitjançant recol·leccions del membres de la família Salvador i per intercanvis i compres, sent el membre més actiu Joan Salvador i Riera.
Tota la col·lecció està registrada i documentada. El 80% del fons ha estat revisat per especialistes. Els espècimens de ciències naturals han estat netejats, i alguns restaurats. En total el Gabinet conté 9284 elements.
Aquest gabinet és el més antic de Catalunya i l’herbari el més antic d’Espanya. Va tenir molt prestigi durant el segle XVIII i XIX i fou el primer museu obert al públic a la ciutat de Barcelona. Alguns botànics il·lustres com Pèire Andre Pourret, Mariano Lagasca, Miguel Colmeiro o Antoni Cebrià Costa van revisar l’herbari.
De l’abril de 2014 fins l’abril de 2016 es va exposar a l’Institut Botànic una exposició que parlava del Gabinet (http://museuciencies.cat/exposicio_temporal/salvadoriana/).
El desembre de 2014 la col·lecció Salvador fou declarada Bé Cultural d'Interès Nacional (BCIN) per la Generalitat de Catalunya (DOGC núm. 6774 de 19/12/2014).
Regnes Animalia, Plantae
Abast geoespacial tot el món
Recol·lectors De Jussieu, Antoine
De Jussieu, Bernard
Herman Boerhaave
Petiver, James
Pitton de Tournefort, Joseph
Salvador Boscà, Joan
Salvador Pedrol, Jaume
Salvador Riera, Joan
Tipus de col·lecció Archival, Geological, Preserved, Taxonomic, Texts
Propòsit primari Personal
Conté espècimens tipus No
Criteri d'agrupament Repository
Estat de desenvolupament Closed
Extensió de la col·lecció 12 mobles, 1254 llibres, 1740 elements de geologia, 1821 elements de zoologia, 506 Artificialia, 5210 elements de botànica, 7 sense identificar
Classe d'objectes banyes, conquilles, cranis, fòssils, fruits, llavors, minerals, organismes sencers, ossos, plecs d'herbari, roques
Mètode de preservació Dried, Dried and pressed, No Treatment, Pinned, Skeletonized, Tanned
Preparació i conservació assecat i premsat per als herbaris, muntatge amb agulles per als insectes, esquelet per als ossos, adobat per a les taxidèrmies, sense tractament per a conquilles, fòssils i minerals.
Estat de conservació de McGinley Nivell 8
-no trad- 12-02-2017 (dd-mm-yyyy)