Guia de fons i col·leccions


Herbari Salvador

Nom Herbari Salvador
Citeu com BC-Salvador
Descripció Aquesta col·lecció va ser adquirida gràcies a Font i Quer l’any 1945 a través de la família Salvador i forma part del Gabinet d'Història Natural Salvador, amb exemplars recol·lectats entre els segles XVII i XVIII, especialment per Jaume Salvador i Pedrol (1649-1740) i Joan Salvador i Riera (1683-1725). L'herbari Salvador conserva també plantes de Joseph Pitton de Tournefort, James Petiver, Herman Boerhaave, Pierre Magnol, Antoine de Jussieu o Sébastien Vaillant, entre molts d'altres.
Consta d'un total de 4917 espècimens d'herbari. La part principal, 4025 plecs, va ésser informatitzada entre els anys 1989 i 1992 gràcies al Pla Nacional de Patrimoni Històric, sota la direcció d'Àngel Romo. Durant els anys 2001-2006 va ser estudiada per Neus Ibáñez en la seva tesi doctoral. La resta de plecs, 825, formen un annex a l’herbari. Aquest està format per plantes americanes procedents de Petiver i per plantes europees procedents de Francesc Xavier Bolòs (donació del s. XIX). Aquest annex ha estat estudiat i informatitzat durant el 2013 per Neus Ibáñez i Pep Aurell. L’any 2014 s'han incorporat 67 nous plecs de la col·lecció, que estan en estudi.
Regnes Plantae
Abast geoespacial Amèrica, Illes Balears, Jardins botànics europeus, Península Ibèrica
Expedicions Exploració de Mallorca i Menorca, 1711
Viatge per Espanya i Portugal, 1716-1717
Recol·lectors Boerhaave, Herman
Bolòs, Francesc Xavier
Jussieu, Antoine de
Magnol, Pierre
Petiver, James
Pitton de Tournefort, Joseph
Salvador Pedrol, Jaume
Salvador Riera, Joan
Vaillant, Sébastian
[et al.]
Tipus de col·lecció Preserved
Propòsit primari Research
Conté espècimens tipus
Criteri d'agrupament Taxonomic
Període de formació Segles XVII-XVIII
Estat de desenvolupament Closed
Extensió de la col·lecció 4917 espècimens
Estat de documentació El 100% de la col·lecció està informatitzada i microfitxada.
Classe d'objectes plecs d'herbari
Mètode de preservació Dried and pressed
Preparació i conservació Les plantes premsades es troben cosides en papers relligats.
Institució Institut Botànic de Barcelona - Herbari
Col·lecció mare Gabinet d'Història Natural Salvador
Herbari de l'Institut Botànic de Barcelona
Persones associades Neus Ibáñez (Conservadora),
Col·leccions relacionades A més a més de l’herbari, de la família Salvador es conserva també a l’Institut Botànic de Barcelona una biblioteca científica i una col·lecció de peces del seu gabinet. La biblioteca científica consta de més de 1.300 volums dels segles XVI, XVII, XVIII i primers anys del XIX i conté importants documents manuscrits. La col·lecció del gabinet consta de de petxines, minerals, fòssils, drogues, etc. acuradament ordenats en calaixos així com diverses peces animals o vegetals grans i animals sencers naturalitzats.

Materials relacionats Bolòs, A. (1946). "El Herbario Salvador". Collect. Bot. (Barcelona) 1: 1-8. http://bibdigital.rjb.csic.es/ing/Libro.php?Libro=2828&Pagina=7

Bolòs, A. (1947). "Plantas montserratinas de Juan Salvador". Collect. Bot. (Barcelona) 1: 323-329. http://bibdigital.rjb.csic.es/ing/Libro.php?Libro=2828&Pagina=350

Camarasa, J. M. & Ibáñez, N. (2012). Joan Salvador and James Petiver: the last years (1715–1718) of their scientific correspondence. Archives of Natural History, 39 (2): 191-216. http://hdl.handle.net/10261/63741

Camarasa, J. M., Ibáñez, N. (2007). "Joan Salvador and James Petiver: a scientific correspondence (1706-1714) in time of war". Archives of Natural History 34 (1): 140–173. http://hdl.handle.net/10261/28321

Ibáñez, N. (2006). "Estudis sobre cinc herbaris de l'Institut Botànic de Barcelona". Tesi Doctoral. Universitat de Barcelona, Barcelona. http://hdl.handle.net/10261/5807

Ibáñez, N., Montserrat, J. M. & Soriano, I. (2009). "Types of Lamarck’s Iberian species based on collections of Jussieu and Salvador families in P and BC herbaria". Candollea 64/1: 143-148. http://www.ville-ge.ch/cjb/publications/cando641/C641_143-148.pdf

Ibáñez, N., Montserrat, J.M. & Soriano, I. (2005). "Las plantas pirenaicas de los herbarios Salvador (s. XVII-XVIII) y de la Sociedad Botánica Barcelonesa (s.XIX)". Bulletin de la Société d’histoire naturelle de Toulouse et de Midi-Pyrénées 141: 37-42.

Ibáñez, N., Montserrat, J.M. & Soriano, I. (2008). "Type specimens conserved in the Salvador herbarium (BC) of names of species authored by Pourret". Taxon 57(2): 633-636. http://hdl.handle.net/10261/29757

Ibáñez, N., Montserrat, J.M., Soriano, I. & Camarasa, J.M. (2006). "Plant material exchanged between James Petiver (c.1663-1718) and Joan Salvador i Riera (1683-1725). I. The Balearic plants conserved in BC-Salvador and BM-Sloane Herbaria". Notes and Records of the Royal Society 60: 241-248. http://dx.doi.org/10.1098/rsnr.2006.0148

Montserrat, J. M. & Ibáñez, N. (2008) "Les plantes ornamentals i la botànica": 110-169. En: Ajuntament de Barcelona, Institut de Cultura (eds.), Jardins, jardineria i botànica. Barcelona 1700. Monografies del Museu d’Història. Col·lecció La Ciutat del Born, Barcelona.

Romo, A.M. (1991). "The Salvador Herbarium at the Institut Botànic de Barcelona". Optima newsletter 25-29: 48-49.

Romo, A.M. (1995). "Un herbario prelinneano en el Institut Botànic de Barcelona: el herbario Salvador". Boletín de la Asociación de Herbarios Ibero-Macaronésicos 0: 4-5. http://hdl.handle.net/10261/29039