Guia de fons i col·leccions


Llista de col·leccions

Navegar a través de totes les col·leccions a l'eina NCD

Col·leccions A-Z | Z-A Institució A-Z | Z-A
Fonoteca Museu de Ciències Naturals de Barcelona - Fonoteca
Col·lecció Vidal Museu de Ciències Naturals de Barcelona - Departament de petrologia
Col·lecció Serradell Museu de Ciències Naturals de Barcelona - Departament de petrologia
Col·lecció Rosals Museu de Ciències Naturals de Barcelona - Departament de petrologia
Col·lecció RACAB Museu de Ciències Naturals de Barcelona - Departament de petrologia
Col·lecció Moragas Museu de Ciències Naturals de Barcelona - Departament de petrologia
Col·lecció Minera Museu de Ciències Naturals de Barcelona - Departament de petrologia
Col·lecció del Mapa Geològic de Catalunya Museu de Ciències Naturals de Barcelona - Departament de petrologia
Col·lecció de marbres Museu de Ciències Naturals de Barcelona - Departament de petrologia
Col·lecció de Làmina Prima Museu de Ciències Naturals de Barcelona - Departament de petrologia
Col·lecció de Grans Blocs Museu de Ciències Naturals de Barcelona - Departament de petrologia
Col·lecció Antiga Museu de Ciències Naturals de Barcelona - Departament de petrologia
Jaciment triàsic de Collbató (Baix LLobregat, Barcelona) Museu de Ciències Naturals de Barcelona - Departament de paleontologia
Jaciment quaternari del Parc Güell (Gràcia, Barcelona) Museu de Ciències Naturals de Barcelona - Departament de paleontologia
Flora de l'Oligocè de Cervera (Segarra, Lleida) - Col·lecció Madern Museu de Ciències Naturals de Barcelona - Departament de paleontologia
Fauna de l'Oligocè del Talladell (Tàrrega, Lleida) Museu de Ciències Naturals de Barcelona - Departament de paleontologia
Col·lecció Villalta Museu de Ciències Naturals de Barcelona - Departament de paleontologia
Col·lecció Vicente de flora del Miocè de Montjuïc Museu de Ciències Naturals de Barcelona - Departament de paleontologia
Col·lecció Vicente de flora del Cretaci Museu de Ciències Naturals de Barcelona - Departament de paleontologia
Col·lecció Serradell Museu de Ciències Naturals de Barcelona - Departament de paleontologia