Guia de fons i col·leccions


Herbari de la Societat Botànica Barcelonesa

Nom Herbari de la Societat Botànica Barcelonesa
Citeu com BC-SBB
Descripció L'herbari de la Societat Botànica Barcelonesa (1872-1878) fou cedit per la Real Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona l’any 1925. Conté 1.211 espècimens, molts recol·lectats a la península Ibèrica per botànics catalans com Vayreda, Trèmols, R. Bolòs o Rodríguez Femenías i d’altres procedents d’intercanvi amb botànics europeus com Gandoger, Debeaux o Timbal-Lagrave.

Durant els anys 2001-2006 va ser estudiat per Neus Ibáñez en la seva tesi doctoral.
Regnes Plantae
Abast geoespacial Europa
Recol·lectors Bolòs, Ramon
Debeaux, Odon
Gandoger, Michel
Negri, Stefano
Vayreda, Estanislau
[et al.]
Tipus de col·lecció Preserved
Propòsit primari Research
Conté espècimens tipus
Criteri d'agrupament Taxonomic
Període de formació 1838-1878
Estat de desenvolupament Closed
Extensió de la col·lecció 1211 espècimens
Estat de documentació El 100% de la col·lecció està informatitzada.
Classe d'objectes plecs d'herbari
Mètode de preservació Dried and pressed
Institució Institut Botànic de Barcelona - Herbari
Col·lecció mare Herbari de l'Institut Botànic de Barcelona
Persones associades Neus Ibáñez (Conservadora),
Accés als ítems GBIF-Spain: Institut Botanic de Barcelona, BC-Histórico (accessed through GBIF data portal, http://data.gbif.org/datasets/resource/1523, 2013-07-15)
Materials relacionats Ibáñez, N. (2006). "Estudis sobre cinc herbaris de l'Institut Botànic de Barcelona". Tesi Doctoral. Universitat de Barcelona, Barcelona. http://hdl.handle.net/10261/5807