Guia de fons i col·leccions


Museu de Ciències Naturals de Barcelona - Arxiu històric

Nom Museu de Ciències Naturals de Barcelona
Nom de les subunitats Arxiu històric
Tipus d'institució Archive
Descripció L'Arxiu Històric del Museu de Ciències Naturals de Barcelona reuneix la documentació generada per la Junta de Ciències Naturals de Barcelona (1906-1941) i per les institucions predecessores de l'actual Museu des de la seva creació, el 1882: Museu Martorell, Museu de Ciències Naturals de Catalunya, Museu de Zoologia de Barcelona, Museu de Geologia de Barcelona.

El conformen documents administratius i jurídics, actes de reunions, correspondència científica... aplegats en 1.947 expedients consultables a través de la web del Centre de Documentació.

Constitueix una font molt valuosa d'informació per documentar les col·leccions del mateix Museu (procedència, naturalesa, composició) i alhora per confegir la història de les ciències naturals a Catalunya.
Adreça Parc de la Ciutadella
Codi postal 08003
Ciutat Barcelona
Estat/regió Catalunya
País Spain
Telèfon +34 93 256 21 83
Fax +34 93 289 06 14
Correu electrònic bibmuseuciencies@bcn.cat
Logo
Pàgina web http://w3.bcn.cat/V65/Home/V65XMLHomeLinkPl/0,4555,418159056_418917513_1,00.html