Guia de fons i col·leccions


Mol·luscs marins de la col·lecció Luis Gasull

Nom Mol·luscs marins de la col·lecció Luis Gasull
Nom alternatiu MCNB. Col. Gasull mol·luscs marins
Citeu com Museu de Ciències Naturals de Barcelona (MCNB). Mol·luscs marins de la col·lecció Luis Gasull
MCNB. Col. Gasull mol·luscs marins
Descripció Conjunt format per conquilles de mol·luscs marins procedents de la col·lecció de Luis Gasull Martínez. Consta d'uns 64000 elements agrupats en 2650 lots. La col·lecció inclou material de les classes Gastropoda, Bivalvia, Scaphopoda i Cephalopoda, les dues últimes molt minoritàries, representades per 30 i 3 lots, respectivament. Àmplia cobertura taxonòmica per a les classes Gastropoda i Bivalvia. L'abast geogràfic s'estén a la costa mediterrània i de l'Atlàntic oriental, amb domini de la fauna de la costa mediterrània occidental, i en particular de les illes Balears. Tota la col·lecció registrada, documentada i informatitzada a nivell de lot d'espècimens. Les dades de la col·lecció poden consultar-se en línia a través del web del Museu de Ciències Naturals de Barcelona i del portal GBIF.
Procedència Aquest conjunt de mostres formen part de la col·lecció del malacòleg Luis Gasull Martínez (1918-1982) que inclou tant fauna continental com marina. La major part del material de la col·lecció marina va ser recol·lectat i determinat pel propi autor, tot i que trobem aportacions puntuals d'altres fonts, com Antonio Cobos, R. Galiana, G. Mateu, B. Mercadal i Laboratori Oceanogràfic.
La col·lecció i la biblioteca malacològica de l'autor foren donades l'any 1983 per la seva vídua Claudina Trenkle Bonsoms, amb Rosario Nos com a directora del Museu. Amb aquest motiu tingué lloc la presentació d'una mostra de la donació i de la publicació del "Cataleg dels llibres de Malacologia cedits per Lluís Gasull i Martínez (1918-1982) al Museu de Zoologia".
Des de 1997 el conservador del departament d’Invertebrats no Artròpodes és Francesc Uribe; al llarg d’aquesta etapa s’ha completat l’inventari i la informatització dels fons de la col·lecció a nivell de lot d’espècimens.
Regnes Animalia
Abast taxonòmic Bivalvia (strength), Cephalopoda, Gastropoda (strength), Scaphopoda
Noms comuns bivalves marins, cargols marins, cefalòpodes, escafòpodes, gastròpodes marins, mol·luscs marins
Abast geoespacial Altàntic oriental, Andalusia, Dinamarca, Galícia, Illes Balears (strength), Illes Canàries, Mar Mediterrània occidental, Noruega, País Valencià, Païssos Baixos, Sicília, Suècia, Tunísia, costa mediterrània d'Espanya (strength), costa sud de Portugal
Recol·lectors Cobos Sánchez, Antonio
Galiana, R.
Gasull Martínez, Luis
Laboratori Oceanogràfic de Balears
Mateu, G.
Mercadal, B.
[altres]
Tipus de col·lecció Preserved
Propòsit primari Research
Conté espècimens tipus No
Criteri d'agrupament Taxonomic
Període de formació ca. 1940-1983
Estat de desenvolupament Closed
Extensió de la col·lecció 2650 lots, 64000 espècimens
Estat de documentació Control documental del 100% dels lots (registre, inventari i informatització). Identificació a nivell d'espècie per a gairebé totes les mostres, efectuada pel l'autor (nomenclatura actualitzada durant la documentació de les mostres).
Classe d'objectes conquilles, valves
Mètode de preservació No Treatment
Preparació i conservació Lots encapsats i/o embolcallats amb elements de protecció, en contenidors individuals. Programa de control de les condicions ambientals als espais d'emmagatzematge. La col·lecció incorpora etiquetes impreses en Tyvek.
Estat de conservació de McGinley Nivell 8
-no trad- 30-07-2013 (dd-mm-yyyy)
Institució Museu de Ciències Naturals de Barcelona - Departament d'invertebrats no artròpodes
Col·lecció mare Col·lecció de mol·luscs marins
Persones associades Miguel Prieto (Documentalista), Francesc Uribe (Conservador),
Accés als ítems MCNB Mollusca GBIF online database (date when consulted) (accessed through GBIF data portal, http://data.gbif.org/datasets/resource/9125, 2013-09-04)
Col·leccions en línia de Zoologia (MCNB) / Online Zoological Collections (MCNB)
Col·leccions relacionades Biblioteca malacològica de Luis Gasull Martínez

Materials relacionats Gasull, L. & Cuerda, J., 1974. Malacología del contenido gástrico de las grandes estrellas de mar. Boletín de la Sociedad de Historia Natural de Baleares, 19: 155-175.

Nos, R., 1984. Homenatge del Museu de Zoologia de Barcelona a tres malacòlegs catalans. Lluís Gasull Martínez, Carles Altimira Aleu i Jaume Bot Arenas. Miscel·lània Zoològica, 8: 311-312.