Guia de fons i col·leccions


Herbari de fongs

Nom Herbari de fongs
Citeu com BC-Fungi
Descripció La micoteca de l’Institut Botànic de Barcelona conté mostres que es conserven deshidratades, dins de sobres de paper i en capses de cartó, ordenades alfabèticament per espècies dins les instal·lacions de l’herbari, amb temperatura i humitat controlades per evitar l’aparició de paràsits i garantir-ne la conservació. S’estima que hi ha més de 3.000 mostres d’eminents micòlegs com González Fragoso, entre d’altres, així com nombroses recol·leccions de Font i Quer que resten pendents d’intercalar.
Regnes Fungi
Abast geoespacial Mediterrània occidental
Recol·lectors Font Quer, Pius
Gonzalez Fragoso, Romualdo
[et al.]
Tipus de col·lecció Preserved
Propòsit primari Research
Conté espècimens tipus
Criteri d'agrupament Taxonomic
Estat de desenvolupament Active growth
Extensió de la col·lecció 3000 espècimens
Estat de documentació Encara està per informatitzar i estudiar.
Mètode de preservació Dried and pressed