Guia de fons i col·leccions


Herbari Cuatrecasas

Nom Herbari Cuatrecasas
Citeu com BC-Cuatrecasas
Descripció L’herbari Josep Cuatrecasas i Arumí (1903-1996), amb uns 3.900 exemplars, conté plecs de Colombia i Perú, molts dels quals (730 aproximadament) duplicats de plecs tipus conservats a la Smithsonian Institution. Aquests plecs foren enviats per ell mateix a Barcelona des de Washington amb la intenció de poder estudiar-los a la seva tornada. Aquest herbari fou donat el 1997 junt amb llibres i diapositives en plaques de vidre del mateix botànic.

S'han digitalitzat 326 plecs gràcies al projecte LAPI que inclouen tant tipus com plecs interessants. La majoria de tipus corresponen a tàxons descrits pel mateix Cuatrecasas.
Regnes Plantae
Abast geoespacial Colòmbia, Perú, Veneçuela
Recol·lectors Cuatrecasas, Josep
García-Barriga, Hernando
Killip, Ellsworth Paine
Klug, Guillermo
[et al.]
Tipus de col·lecció Preserved
Propòsit primari Research
Conté espècimens tipus
Criteri d'agrupament Spatial
Període de formació ca. 1925-1965
Estat de desenvolupament Closed
Extensió de la col·lecció 3900 espècimens
Estat de documentació Només hi ha informatitzats 416 exemplars, dels quals 326 estan digitalitzats a alta resolució.
Classe d'objectes plecs d'herbari
Mètode de preservació Dried and pressed