Guia de fons i col·leccions


Herbari Cadevall

Nom Herbari Cadevall
Citeu com BC-Cadevall
Descripció L’herbari de Joan Cadevall i Diars (1846-1921) va ser cedit el 1919 pel seu propietari i inclou 8.243 espècimens. Cadevall fou autor de la primera flora il·lustrada de Catalunya Flora de Catalunya (1913-1932) amb claus d’identificació i descripcions. Conté plantes de Catalunya i també exemplars determinats per botànics eminents com Boissier, Coste, Luizet, Pau, Reuter, Sennen o Sudre.
Regnes Plantae
Abast geoespacial Europa
Recol·lectors Cadevall, Joan
Llenas, M.
Pau, Carlos
Sennen, frère
[et al.]
Tipus de col·lecció Preserved
Propòsit primari Research
Conté espècimens tipus
Criteri d'agrupament Taxonomic
Període de formació 1780-1920
Estat de desenvolupament Closed
Extensió de la col·lecció 8243 espècimens
Estat de documentació El 100% de la col·lecció està informatitzada.
Classe d'objectes plecs d'herbari
Mètode de preservació Dried and pressed