Guia de fons i col·leccions


Col·lecció Serradell

Nom Col·lecció Serradell
Descripció Metge de professió, naturalista i col·leccionista per vocació. Les col·leccions de Baltasar Serradell van passar al Museu Martorell després de la seva mort, per mitjà de la Junta de Ciències Naturals que les va adquirir, el 1931, a la seva vídua a canvi d’una pensió vitalícia.
La col·lecció petrològica d’en Serradell consta de 1330 registres. En la seva majoria roques sedimentàries i ígnies, i de Catalunya, més concretament de la província de Barcelona.
Tipus de col·lecció Geological
Conté espècimens tipus No