Guia de fons i col·leccions


Col·lecció Moragas

Nom Col·lecció Moragas
Descripció Gonzalo Moragas i Barret (18??-1900), enginyer en cap d’obres públiques de la província de Barcelona, tenia una accentuada vocació per les ciències de la terra, com demostra el poc conegut llibre “Génesis de las rocas”. Va atresorar una gran col·lecció petrològica que la viuda, Teresa Pujals i Barret, va vendre, juntament amb els catàlegs associats, a la diputació provincial el 1902. Finalment va ser traslladada al museu de Catalunya l’any 1919.
La col·lecció Moragas representa la donació de roques més gran feta a la col·lecció de petrologia. Aquesta col·lecció va arribar en part com a complementació del mapa geològic de la Catalunya
Tipus de col·lecció Geological
Conté espècimens tipus No