Guia de fons i col·leccions


Col·lecció d'escafòpodes

Nom Col·lecció d'escafòpodes
Nom alternatiu MCNB. Col. escafòpodes
Citeu com Museu de Ciències Naturals de Barcelona (MCNB). Col·lecció d'escafòpodes
MCNB. Col. escafòpodes
Descripció Col·lecció de mol·luscs escafòpodes formada per conquilles en sec (99% dels lots) i organismes sencers preservats en alcohol etílic de 70º. Consta de 1970 exemplars agrupats en 167 lots, corresponents a unes 25 espècies. La major part del material pertany a les col·leccions històriques del Museu (col·lecció fundacional de Francesc Martorell i col·leccions d'Antoni de Samà, Artur Bofill, Joan Baptista d'Aguilar-Amat, Joan Rosals, Baltasar Serradell, Manuel de Chía i Institut Jaume Balmes). Entre les aportacions més recents hi destaquen els 44 lots pertanyents a les col·leccions de Luis Gasull Martínez i Joan Rosal Sagalés. L'abast geogràfic s'entén principalment a la Mediterrània occidental (costes de Catalunya i Illes Balears, sobretot), amb mostres puntuals procedents del Pacífic, nord de l'Atlàntic, i l'arxipèlag de les Filipines. Tota la col·lecció registrada, documentada i informatitzada a nivell de lot d'espècimens. Les dades d’una part de la col·lecció poden consultar-se en línia a través del web del Museu de Ciències Naturals de Barcelona i del portal GBIF. Una mostra de la col·lecció ha estat exhibida a les exposicions permanents del Museu (actualment representada per un lot a l'exposició permanent del Museu Blau).
Procedència Les primeres mostres pertanyen a la col·lecció conquiliològica de Francesc Martorell i Peña, com a part de la col·lecció fundacional del Museu Martorell (1879). La col·lecció d'escafòpodes inclou conquilles de la col·lecció d’Antoni de Samà (ingressada al voltant de 1914), formada per moluscs marins de la costa de Catalunya. Les col·leccions d’Aguilar-Amat, Artur Bofill i Joan Rosals, que representen un increment notable dels fons del Museu (entre 1917 i 1920), aporten també un nombre significatiu de mostres. A aquestes cal afegir el material procedent d’altres col·leccions històriques ingressades posteriorment: hi destaquen les de Manuel de Chía (1923), Baltasar Serradell (1931) i Institut Jaume Balmes (1936).
Sota la direcció d’Artur Bofill i Poch primer (1891-1929), i de Joan Baptista d’Aguilar-Amat després (1929-1936), la secció de malacologia experimenta un procés de reorganització dels seus fons, amb la integració de les col·leccions i la revisió de la nomenclatura, tot i conservant les etiquetes originals. Les mostres més recents (44 lots procedents de les costes de Catalunya i Balears) pertanyen a les col·leccions de Luis Gasull Martínez i de Joan Rosal Sagalés, donades al Museu l'any 1983 i 2000, respectivament.
Des de 1997 el conservador del Departament d’Invertebrats no Artròpodes és Francesc Uribe; al llarg d’aquesta etapa s’ha completat l’inventari i la informatització dels fons de la col·lecció a nivell de lot d’espècimens.
Regnes Animalia
Abast taxonòmic Scaphopoda
Noms comuns dents de mar, escafòpodes, ullals
Abast geoespacial Illes Balears, Mar Mediterrània occidental, Oceà Pacífic, arxipèlag de les Filipines, costes de Catalunya, nord de l'Oceà Atlàntic
Recol·lectors Bofill i Poch, Artur
Ferrer Bravo, Marià
Gasull Martínez, Luís
Iglesias Iglesias, A.
Maluquer, Josep
Tipus de col·lecció Preserved
Propòsit primari Research
Conté espècimens tipus No
Criteri d'agrupament Taxonomic
Període de formació ca. 1882-
Estat de desenvolupament Passive growth
Extensió de la col·lecció 167 lots, 1970 espècimens, 25 espècies
Estat de documentació Control documental del 100% dels lots (registre, inventari i informatització). La majoria del material pendent de revisió: la identificació a nivell d'espècie s'ha efectuat a partir de la documentació i etiquetes originals (nomenclatura actualitzada en el cas de les mostres documentades en Museum Plus).
Classe d'objectes conquilles, organismes sencers
Mètode de preservació Fluid-preserved, No Treatment
Preparació i conservació Material en sec encapsat i/o embolcallat amb elements de protecció, en contenidors individuals. Programa de control de les condicions ambientals als espais d'emmagatzematge.
Estat de conservació de McGinley Nivell 8
-no trad- 03-07-2013 (dd-mm-yyyy)
Institució Museu de Ciències Naturals de Barcelona - Departament d'invertebrats no artròpodes
Col·lecció mare Col·lecció de mol·luscs marins
Persones associades Miguel Prieto (Documentalista), Francesc Uribe (Conservador),
Accés als ítems MCNB Mollusca GBIF online database (date when consulted) (accessed through GBIF data portal, http://data.gbif.org/datasets/resource/9125, 2013-09-04)
Col·leccions en línia de Zoologia / Online Zoological Collections (MCNB)
Materials relacionats Bofill i Poch, A., 1917. La colecció Rosals. Anuari de la Junta de Ciències Naturals de Barcelona, 2: 193-196.

Bofill i Poch, A., 1917. Moluscos ingressats en el Museu desde el mes de juny de 1916. Anuari de la Junta de Ciències Naturals de Barcelona, 2: 533-549.

Bofill i Poch, A., 1918. Moluscos Ingressats en el Museu des de el 1er de juliol de 1917. Anuari de la Junta de Ciències Naturals de Barcelona, 3: 201-224.

Gasull, L. & Cuerda, J., 1974. Malacología del contenido gástrico de las grandes estrellas de mar. Boletín de la Sociedad de Historia Natural de Baleares, 19: 155-175

Martorell, M. & Bofill, A., 1888. Catálogo de la colección conchiológica que fué de D. Francisco Martorell y Peña legada por dicho señor á la ciudad de Barcelona y existente en el Museo Martorell de la propia ciudad. Barcelona. 94 pp.

Nos, R., 1984. Homenatge del Museu de Zoologia de Barcelona a tres malacòlegs catalans. Lluís Gasull Martínez, Carles Altimira Aleu i Jaume Bot Arenas. Miscel·lània Zoològica, 8: 311-312.