Guia de fons i col·leccions


Col·lecció de poliplacòfors

Nom Col·lecció de poliplacòfors
Nom alternatiu MCNB. Col. poliplacòfors
Citeu com Museu de Ciències Naturals de Barcelona (MCNB). Col·lecció de poliplacòfors
MCNB. Col. poliplacòfors
Descripció Col·lecció de mol·luscs poliplacòfors formada per conquilles en sec (99% dels lots) i organismes sencers preservats en alcohol etílic de 70º. Consta de 710 exemplars agrupats en 224 lots, corresponents a unes 50 espècies. La major part del material pertany a les col·leccions històriques del Museu (col·lecció fundacional de Francesc Martorell i col·leccions d'Antoni de Samà, Artur Bofill, Joan Baptista d'Aguilar-Amat, Joan Rosals, Baltasar Serradell, José Giner i Manuel de Chía). Entre les aportacions més recents hi destaquen les mostres de la col·lecció de Joan Rosal i Sagalés. L'abast geogràfic s'entén principalment a la Mediterrània (costes de Catalunya i Illes Balears, sobretot), amb mostres puntuals procedents del Pacífic (principalment de Califòrnia), Atlàntic, i Índic (sud-est asiàtic). Tota la col·lecció registrada, documentada i informatitzada a nivell de lot d'espècimens. Les dades d’una part de la col·lecció (actualment minoritària) poden consultar-se en línia a través del web del Museu de Ciències Naturals de Barcelona i del portal GBIF. Una representació de la col·lecció ha estat exhibida a les exposicions permanents del Museu.
Procedència Les primeres mostres pertanyen a la col·lecció conquiliològica de Francesc Martorell i Peña, com a part de la col·lecció fundacional del Museu Martorell (1879). La col·lecció de poliplacòfors inclou també conquilles de la col·lecció d’Antoni de Samà (ingressada al voltant de 1914), formada per moluscs marins de la costa de Catalunya. Les col·leccions d’Aguilar-Amat, Artur Bofill i Joan Rosals, que representen un increment notable dels fons del Museu (entre 1917 i 1920), aporten també un nombre significatiu de mostres. A aquestes cal afegir el material procedent d’altres col·leccions històriques ingressades posteriorment: hi destaquen les de Manuel de Chía (1923), Baltasar Serradell (1931) i José Giner (1932).
Sota la direcció d’Artur Bofill i Poch primer (1891-1929), i de Joan Baptista d’Aguilar-Amat després (1929-1936), la secció de malacologia experimenta un procés de reorganització dels seus fons, amb la integració de les col·leccions i la revisió de la nomenclatura, tot i conservant les etiquetes originals. Les mostres més recents (una trentena de lots procedents de les costes de Catalunya i Balears) pertanyen a la col·lecció de Joan Rosal i Sagalés, ingressada l'any 2000.
Des de 1997 el conservador del Departament d’Invertebrats no Artròpodes és Francesc Uribe; al llarg d’aquesta etapa s’ha completat l’inventari i la informatització dels fons de la col·lecció a nivell de lot d’espècimens.
Regnes Animalia
Abast taxonòmic Polyplacophora
Noms comuns poliplacòfors, quitons
Abast geoespacial Austràlia, Califòrnia, Illes Balears, Mar Mediterrània, Oceà Atlàntic, Oceà Pacífic, Oceà Índic, costes de Catalunya, sud-est asiàtic
Recol·lectors Aguilar-Amat, Joan Baptista d'
Maluquer, Josep
Museu de Zoologia de Barcelona
[altres]
Tipus de col·lecció Preserved
Propòsit primari Research
Conté espècimens tipus No
Criteri d'agrupament Taxonomic
Període de formació ca. 1882-
Estat de desenvolupament Passive growth
Extensió de la col·lecció 224 lots, 50 espècies, 710 espècimens
Estat de documentació Control documental del 100% dels lots (registre, inventari i informatització). La majoria del material pendent de revisió: la identificació a nivell d'espècie s'ha efectuat a partir de la documentació i etiquetes originals (nomenclatura actualitzada en el cas de les mostres documentades en Museum Plus).
Classe d'objectes conquilles, organismes sencers
Mètode de preservació Fluid-preserved, No Treatment
Preparació i conservació Material en sec encapsat i/o embolcallat amb elements de protecció, en contenidors individuals. Programa de control de les condicions ambientals als espais d'emmagatzematge.
Estat de conservació de McGinley Nivell 8
-no trad- 02-07-2013 (dd-mm-yyyy)
Institució Museu de Ciències Naturals de Barcelona - Departament d'invertebrats no artròpodes
Col·lecció mare Col·lecció de mol·luscs marins
Persones associades Miguel Prieto (Documentalista), Francesc Uribe (Conservador),
Accés als ítems MCNB Mollusca GBIF online database (date when consulted) (accessed through GBIF data portal, http://data.gbif.org/datasets/resource/9125, 2013-09-04)
Col·leccions en línia de Zoologia (MCNB) / Online Zoological Collections (MCNB)
Materials relacionats Bofill i Poch, A., 1917. La colecció Rosals. Anuari de la Junta de Ciències Naturals de Barcelona, 2: 193-196.

Bofill i Poch, A., 1918. Moluscos Ingressats en el Museu des de el 1er de juliol de 1917. Anuari de la Junta de Ciències Naturals de Barcelona, 3: 201-224.

Martorell, M. & Bofill, A., 1888. Catálogo de la colección conchiológica que fué de D. Francisco Martorell y Peña legada por dicho señor á la ciudad de Barcelona y existente en el Museo Martorell de la propia ciudad. Barcelona. 94 pp.