Guia de fons i col·leccions


Col·lecció de mol·luscs marins del Mediterrani

Nom Col·lecció de mol·luscs marins del Mediterrani
Nom alternatiu MCNB. Col. mol·luscs marins Mediterrani
Citeu com Museu de Ciències Naturals de Barcelona (MCNB). Col·lecció de mol·luscs marins del Mediterrani
MCNB. Col. mol·luscs marins Mediterrani
Descripció Col·lecció de mol·luscs marins procedents del Mediterrani, formada per conquilles en sec (99% dels lots) i organismes sencers preservats en alcohol etílic de 70º. Consta d'uns 162000 elements agrupats en 12900 lots. La col·lecció inclou representats de les classes Gastropoda, Bivalvia, Cephalopoda, Polyplacophora i Scaphopoda, amb domini de les dues primeres. La majoria de mostres preservades en líquid corresponen a cefalòpodes i gastròpodes. Àmplia cobertura taxonòmica per als gastròpodes i bivalves. L'abast geogràfic s'estén a la mar Mediterrània i les seves costes i illes, amb una bona representació de la fauna de la Mediterrània occidental, especialment de Catalunya i les illes Balears.
La major part del material més antic pertany a les col·leccions històriques del Museu (col·lecció fundacional de Francesc Martorell i col·leccions d'Artur Bofill, Antoni de Samà, Joan Baptista d'Aguilar-Amat, Joan Rosals, Reial Acadèmia de les Ciències i Arts de Barcelona, Baltasar Serradell i Institut Jaume Balmes). Entre les aportacions més recents hi destaquen les col·leccions de Luis Gasull Martínez i Joan Rosal i Sagalés, que reuneixen en conjunt una elevada proporció de material (al voltant d'un terç dels lots), procedent principalment de les illes Balears i costes de Catalunya.
Tota la col·lecció registrada, documentada i informatitzada a nivell de lot d'espècimens. Les dades de part de la colecció poden consultar-se en línia a través del web del Museu de Ciències Naturals de Barcelona i del portal GBIF. Una representació de la col·lecció ha estat exhibida a les exposicions permanents del Museu.
Procedència Les mostres més antigues pertanyen a la col·lecció conquiliològica de Francesc Martorell i Peña, com a part de la col·lecció fundacional del Museu Martorell (1879). També s'inclouen espècimens de la col·lecció d’Antoni de Samà (ingressada al voltant de 1914), formada per moluscs marins de Catalunya. Les col·leccions conquiològiques d’Aguilar-Amat, Artur Bofill i Joan Rosals, que representen un increment notable dels fons del Museu (entre 1917 i 1920), aporten una quantitat important de mol·luscs marins del Mediterrani. A aquelles s'afegeix el material procedent d’altres col·leccions històriques ingressades posteriorment: hi destaquen la de la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona (cedida en dipòsit al Museu en 1925), i les col·leccions de Baltasar Serradell (1931) i de l’Institut Jaume Balmes (1936). En la col·lecció de la Reial Acadèmia trobem donacions de José Basté, Artur Bofill, Eduard Fontseré, Eusebio Mas, José Moll, o José María Salvañá. Cal afegir, d'altra banda, les aportacions de col·laboradors i altres fonts d’ingrés vinculades amb el Museu (Marià Ferrer Bravo, Vicenta Gibert, Carmen Giménez, Goñi, J. Gros, Josep Maluquer, i Santiago Novellas, entre d’altres). Els exemplars més antics preservats en líquid formen part dels fons de la Secció Oceanogràfica, organitzada a principis de 1917, que inclou un conjunt de lots procedents de l'Estació Zoològica de Nàpols.
Sota la direcció d’Artur Bofill i Poch primer (1891-1929), i de Joan Baptista d’Aguilar-Amat després (1929-1936), la secció de malacologia experimenta un procés de reorganització dels seus fons, amb la integració de les col·leccions i la revisió de la nomenclatura, tot i conservant les etiquetes originals.
Entre les aportacions més recents cal destacar les col·leccions de Luis Gasull Martínez (ingressada el 1983, amb Rosario Nos com a directora del Museu) i de Joan Rosal i Sagalés, ingressada l'any 2000; totes dues representen un increment substancial de la col·lecció de fauna marina del Mediterrani, sobretot pel que fa a l'àmbit de les Balears i de Catalunya. Des de 1997 el conservador del departament d’Invertebrats no Artròpodes és Francesc Uribe. Al llarg d’aquesta etapa s’ha completat l’inventari i la informatització dels fons de la col·lecció a nivell de lot d’espècimens.
Regnes Animalia
Abast taxonòmic Bivalvia (strength), Cephalopoda, Gastropoda (strength), Polyplacophora, Scaphopoda
Noms comuns bivalves marins, calamars, cargols marins, cefalòpodes, dents de mar, escafòpodes, gastròpodes marins, llebres de mar, llimacs de mar, mol·luscs marins, poliplacòfors, pops, quitons, sèpies
Abast geoespacial Algèria, Croàcia, Còrsega, Egipte, Illes Balears (strength), Malta, Mar Adriàtica, Mar Egeu, Mar Mediterrània, Marroc, Mediterrània occidental (strength), Sardenya, Sicília, Tunísia, costa mediterrània d'Espanya, costes d'Itàlia continental, costes de Catalunya (strength), costes de França continental
Recol·lectors Aguilar-Amat, Joan Baptista d'
Altimira Aleu, Carles
Armengol
Bofill i Poch, Artur
Closas, J.
Codina i Ferrer, Ascensi
Ferrer Bravo, Marià
Gasull Martínez, Luis
Gibert, Vicenta
Giménez, Carmen
Goñi
Gros, Enric
Gros, J.
Iglesias Iglesias, A.
Laboratori Oceanogràfic de Balears
Maluquer, Josep
Mateu, G.
Mercadal, B.
Museu de Zoologia de Barcelona
Novellas Bofill, Santiago
Paltré, Josep
Samà, Antoni de
Zariquiey, Ricardo
[altres]
Tipus de col·lecció Preserved
Propòsit primari Research
Conté espècimens tipus No
Criteri d'agrupament Spatial
Període de formació ca. 1882-
Estat de desenvolupament Passive growth
Extensió de la col·lecció 12900 lots, 162000 espècimens
Estat de documentació Control documental del 100% dels lots (registre, inventari i informatització). Una part del material (col·leccions històriques) pendent de revisió: identificació a nivell d'espècie efectuada a partir de les etiquetes originals. Nomenclatura actualitzada per a les mostres documentades en Museum Plus. Les mostres de la col·lecció de Joan Rosal han estat revisades per Carles Altimira.
Classe d'objectes conquilles, organismes sencers
Mètode de preservació Fluid-preserved, No Treatment
Preparació i conservació Material en sec encapsat i/o embolcallat amb elements de protecció, en contenidors individuals. Controls periòdics de la qualitat del preservant per a les mostres en líquid. Programa de control de les condicions ambientals als espais d'emmagatzematge. Alguns conjunts sencers, com per exemple les col·leccions de Luis Gasull i Joan Rosal, incorporen etiquetes impreses en Tyvek.
Estat de conservació de McGinley Nivell 8
-no trad- 26-07-2013 (dd-mm-yyyy)
Institució Museu de Ciències Naturals de Barcelona - Departament d'invertebrats no artròpodes
Col·lecció mare Col·lecció de mol·luscs marins
Subcol·leccions Col·lecció de mol·luscs marins de les Illes Balears
Col·lecció de mol·luscs marins de Catalunya
Persones associades Miguel Prieto (Documentalista), Francesc Uribe (Conservador),
Accés als ítems MCNB Mollusca GBIF online database (date when consulted) (accessed through GBIF data portal, http://data.gbif.org/datasets/resource/9125, 2013-09-04)
Col·leccions en línia de Zoologia (MCNB) / Online Zoological Collections (MCNB)
Col·leccions relacionades Col·lecció del Museu d'animals marins de l'antiga Secció Oceanogràfica

Materials relacionats Bofill i Poch, A., 1917. La colecció Rosals. Anuari de la Junta de Ciències Naturals de Barcelona, 2: 193-196.

Bofill i Poch, A., 1917. Moluscos ingressats en el Museu desde el mes de juny de 1916. Anuari de la Junta de Ciències Naturals de Barcelona, 2: 533-549.

Bofill i Poch, A., 1918. Moluscos Ingressats en el Museu des de el 1er de juliol de 1917. Anuari de la Junta de Ciències Naturals de Barcelona, 3: 201-224.

Gasull, L. & Cuerda, J., 1974. Malacología del contenido gástrico de las grandes estrellas de mar. Boletín de la Sociedad de Historia Natural de Baleares, 19: 155-175.

Maluquer, J., 1917. Organització i increment de la Secció Oceanogràfica. Anuari de la Junta de Ciències Naturals de Barcelona, 2: 205-238.

Maluquer, J., 1918. Les seccions ictiològica i d'invertebrats marins en 1918. Anuari de la Junta de Ciències Naturals de Barcelona, 3: 192-198.

Martorell, M. & Bofill, A., 1888. Catálogo de la colección conchiológica que fué de D. Francisco Martorell y Peña legada por dicho señor á la ciudad de Barcelona y existente en el Museo Martorell de la propia ciudad. Barcelona. 94 pp.

Nos, R., 1984. Homenatge del Museu de Zoologia de Barcelona a tres malacòlegs catalans. Lluís Gasull Martínez, Carles Altimira Aleu i Jaume Bot Arenas. Miscel·lània Zoològica, 8: 311-312.