Guia de fons i col·leccions


Col·lecció de mol·luscs marins de Joan Rosal i Sagalés

Nom Col·lecció de mol·luscs marins de Joan Rosal i Sagalés
Nom alternatiu MCNB. Col. Joan Rosal i Sagalés
Citeu com Museu de Ciències Naturals de Barcelona (MCNB). Col·lecció Joan Rosal i Sagalés
MCNB. Col. Joan Rosal i Sagalés
Descripció Col·lecció de mol·luscs marins reunida per Joan Rosal i Sagalés, donada al Museu l'any 2000. Està formada per 6960 conquilles en sec agrupades en 1372 lots. Àmplia cobertura taxonòmica entre els gasteròpodes, que representen el 97% dels lots de la col·lecció (hi destaquen quantitativament les superfamílies Trochoidea i Rissoidea, que apleguen el 40% de tots els lots). També trobem representants de les classes Polyplacophora i Scaphopoda. La major part de la fauna prové de les costes de Catalunya i les Illes Balears, que representen, en conjunt, més del 87% dels lots de la col·lecció. La resta dels espècimens provenen fonamentalment de la Mediterrània occidental, amb mostres puntuals de la costa atlàntica de la península Ibèrica, Illes Canàries, costa del Regne Unit i costes del Carib. La majoria dels lots han estat identificats pel malacòleg Carles Altimira. Els Nassariidae han estats revisats per l'especialista Carles Gili l'any 2014.
Procedència Col·lecció ingressada al Museu el 27 de desembre de 2000.
Regnes Animalia
Abast taxonòmic Gastropoda, Polyplacophora, Scaphopoda
Noms comuns cargols marins, dents de mar, mol·luscs marins, quitons, ullals
Abast geoespacial Costa de Catalunya (strength), Costa de la península Ibèrica, Costa del Regne Unit, Cuba, Illes Balears (strength), Illes Canàries, Mediterrània occidental
Recol·lectors [desconeguts]
Tipus de col·lecció Preserved
Propòsit primari Research
Conté espècimens tipus No
Criteri d'agrupament Taxonomic
Període de formació ca. 1970-2000
Estat de desenvolupament Closed
Extensió de la col·lecció 1372 lots, 6960 espècimens
Estat de documentació Control documental del 100% dels lots (registre, inventari i informatització). Identificació a nivell d'espècie per al 90% dels lots, efectuada per Carles Altimira. Els 75 lots de Nassariidae han estat revisats per l'especialista Carles Gili l'any 2014.
Classe d'objectes conquilles
Mètode de preservació No Treatment
Preparació i conservació Material en sec encapsat i/o embolcallat amb elements de protecció, en contenidors individuals. Incorporació d'etiquetes impreses en Tyvek. Programa de control de les condicions ambientals als espais d'emmagatzematge.
Estat de conservació de McGinley Nivell 8
-no trad- 27-11-2014 (dd-mm-yyyy)