Guia de fons i col·leccions


Col·lecció de mol·luscs continentals de Filipines

Nom Col·lecció de mol·luscs continentals de Filipines
Nom alternatiu MCNB. Col. mol·luscs continentals Filipines
Citeu com Museu de Ciències Naturals de Barcelona (MCNB). Col·lecció de mol·luscs continentals de Filipines
MCNB. Col. mol·luscs continentals Filipines
Descripció Col·lecció de mol·luscs continentals de l'arxipèlag de Filipines formada per conquilles preservades en sec. Consta d'uns 3450 exemplars agrupats en 1330 lots. La col·lecció inclou bivalves i gastròpodes terrestres i d'aigua dolça, amb domini de la fauna de gastròpodes terrestres. Àmplia cobertura taxonòmica: hi destaquen quantitativament els pulmonats de les famílies Bradybaenidae i Camaenidae. Un dels aspectes interessants, compartit amb la resta de la fauna insular, és l'elevat grau d'endemisme, amb espècies exclussives de l'arxipèlag o d'algunes de les seves illes, vàries d'elles representades a la col·lecció.
La major part del material pertany a les col·leccions històriques del Museu (col·lecció fundacional de Francesc Martorell i col·leccions d'Artur Bofill, Joan Baptista d'Aguilar-Amat, Joan Rosals, Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona, Manuel de Chía, Baltasar Serradell i Institut Jaume Balmes, entre d'altres).
Tota la col·lecció registrada, documentada i informatitzada a nivell de lot d'espècimens. Les dades d’una part de la col·lecció poden consultar-se en línia a través del web del Museu de Ciències Naturals de Barcelona i del portal GBIF. Una representació de mol·luscs continentals de Filipines ha estat exhibida a les exposicions permanents del Museu. Onze exemplars del gènere Helicostyla il·lustren actualment el concepte de variabilitat interinsular a l'exposició permanent del Museu Blau.
Procedència Les mostres més antigues pertanyen a la col·lecció conquiliològica de Francesc Martorell i Peña, com a part de la col·lecció fundacional del Museu Martorell (1879). Les col·leccions d'Artur Bofill, Joan Baptista d'Aguilar-Amat i Joan Rosals, que representen un increment notable dels fons del Museu (entre 1917 i 1920), aporten també una quantitat important de mol·luscs continentals de Filipines. A aquestes s'afegeix el material procedent d’altres col·leccions històriques ingressades posteriorment: hi destaquen la de la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona (cedida en dipòsit al Museu en 1925), i les col·leccions de Manuel de Chía (1923), Baltasar Serradell (1931) i Institut Jaume Balmes (1936). També hi trobem mostres puntuals del malacòleg Joaquín González Hidalgo.
Sota la direcció d’Artur Bofill i Poch primer (1891-1929), i de Joan Baptista d’Aguilar-Amat després (1929-1936), la secció de malacologia experimenta un procés de reorganització dels seus fons, amb la integració de les col·leccions i la revisió de la nomenclatura, tot i conservant les etiquetes originals.
Des de 1997 el conservador del Departament d’Invertebrats no Artròpodes és Francesc Uribe; al llarg d’aquesta etapa s’ha completat l’inventari i la informatització dels fons de la col·lecció a nivell de lot d’espècimens.
Regnes Animalia
Abast taxonòmic Bivalvia, Gastropoda (strength)
Noms comuns bivalves d'aigua dolça, cargols continentals, gastròpodes continentals, mol·luscs continentals
Abast geoespacial Cagayan, Cauayan, Manila, Surigao, arxipèlag de les Filipines, illa de Bohol, illa de Catanduanes, illa de Cebú, illa de Leyte, illa de Luzon, illa de Marinduque, illa de Masbate, illa de Mindanao, illa de Mindoro, illa de Negros, illa de Palawan, illa de Siquijor, illa de Sàmar, illa de Tablas, illes Calamianes
Recol·lectors [desconeguts]
Tipus de col·lecció Preserved
Propòsit primari Research
Conté espècimens tipus No
Criteri d'agrupament Spatial
Període de formació ca. 1882-
Estat de desenvolupament Passive growth
Extensió de la col·lecció 1330 lots, 3450 espècimens
Estat de documentació Control documental del 100% dels lots (registre, inventari i informatització). La majoria del material pendent de revisió: identificació a nivell d'espècie efectuada a partir de la documentació i etiquetes originals (nomenclatura actualitzada per a les mostres documentades a Museum Plus).
Classe d'objectes conquilles, valves
Mètode de preservació No Treatment
Preparació i conservació Material encapsat i/o embolcallat amb elements de protecció, en contenidors individuals. Programa de control de les condicions ambientals als espais d'emmagatzematge.
Estat de conservació de McGinley Nivell 8
-no trad- 12-07-2013 (dd-mm-yyyy)
Institució Museu de Ciències Naturals de Barcelona - Departament d'invertebrats no artròpodes
Col·lecció mare Col·lecció de mol·luscs continentals
Col·lecció de mol·luscs de Filipines
Persones associades Miguel Prieto (Documentalista), Francesc Uribe (Conservador),
Accés als ítems MCNB Mollusca GBIF online database (date when consulted) (accessed through GBIF data portal, http://data.gbif.org/datasets/resource/9125, 2013-09-04)
Col·leccions en línia de Zoologia (MCNB) / Online Zoological Collections (MCNB)
Materials relacionats Bofill i Poch, A., 1917. La colecció Rosals. Anuari de la Junta de Ciències Naturals de Barcelona, 2: 193-196.

Martorell, M. & Bofill, A., 1888. Catálogo de la colección conchiológica que fué de D. Francisco Martorell y Peña legada por dicho señor á la ciudad de Barcelona y existente en el Museo Martorell de la propia ciudad. Barcelona. 94 pp.