Guia de fons i col·leccions


Col·lecció de mol·luscs continentals de Cuba

Nom Col·lecció de mol·luscs continentals de Cuba
Nom alternatiu MCNB. Col. mol·luscs continentals Cuba
Citeu com Museu de Ciències Naturals de Barcelona (MCNB). Col·lecció de mol·luscs continentals de Cuba
MCNB. Col. mol·luscs continentals Cuba
Descripció Col·lecció de mol·luscs continentals de l'illa de Cuba formada per conquilles preservades en sec. Consta d'uns 4600 exemplars agrupats en 1245 lots. La col·lecció inclou bivalves i gastròpodes terrestres i d'aigua dolça, amb domini de la fauna de gastròpodes terrestres. Àmplia cobertura taxonòmica: hi destaquen quantitativament els pulmonats (famílies Cepolidae, Cerionidae, Helicinidae, Helminthoglyptidae, Orthalicidae i Urocoptidae, entre d'altres).
La major part del material pertany a les col·leccions històriques del Museu (col·lecció fundacional de Francesc Martorell i col·leccions d'Artur Bofill, Joan Baptista d'Aguilar-Amat, Joan Rosals, Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona, Manuel de Chía, Baltasar Serradell i Institut Jaume Balmes, entre d'altres). També cal destacar els mol·luscs terrestres recol·lectats i donats al Museu per Marià Ferrer Bravo el 1932.
Un dels punts d'interès, compartit amb la resta de la fauna insular, és l'elevat grau d'endemisme, amb espècies exclussives de l'illa, algunes caracteritzades per presentar polimorfisme cromàtic (gèneres Polymita, Liguus i d'altres representats a la col·lecció).
Tota la col·lecció registrada, documentada i informatitzada a nivell de lot d'espècimens. Les dades d’una part de la col·lecció poden consultar-se en línia a través del web del Museu de Ciències Naturals de Barcelona i del portal GBIF. Una representació de la fauna continental de Cuba ha estat exhibida a les exposicions permanents del Museu, incloent-hi una àmplia sèrie d'exemplars del gènere Polymita per a il·lustrar el concepte de polimorfisme. Una mostra de 48 exemplars s'exhibeix actualment al Museu Blau.
Procedència Les mostres més antigues pertanyen a la col·lecció conquiliològica de Francesc Martorell i Peña, com a part de la col·lecció fundacional del Museu Martorell (1879). Les col·leccions d'Artur Bofill, Joan Baptista d'Aguilar-Amat i Joan Rosals, que representen un increment notable dels fons del Museu (entre 1917 i 1920), aporten també una quantitat important de mol·luscs continentals de Cuba. A aquestes s'afegeix el material procedent d’altres col·leccions històriques ingressades posteriorment: hi destaquen la de la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona (cedida en dipòsit al Museu en 1925), i les col·leccions de Manuel de Chía (1923), Baltasar Serradell (1931) i Institut Jaume Balmes (1936). També hi trobem els mol·luscs terrestres recol·lectats i donats al Museu per Marià Ferrer Bravo el 1932, així com aportacions puntuals de Ramon de Bolòs i Alejandro Torres Mínguez.
Sota la direcció d’Artur Bofill i Poch primer (1891-1929), i de Joan Baptista d’Aguilar-Amat després (1929-1936), la secció de malacologia experimenta un procés de reorganització dels seus fons, amb la integració de les col·leccions i la revisió de la nomenclatura, tot i conservant les etiquetes originals. Des de 1997 el conservador del Departament d’Invertebrats no Artròpodes és Francesc Uribe; al llarg d’aquesta etapa s’ha completat l’inventari i la informatització dels fons de la col·lecció a nivell de lot d’espècimens.
Regnes Animalia
Abast taxonòmic Bivalvia, Gastropoda (strength)
Noms comuns bivalves d'aigua dolça, cargols continentals, gastròpodes continentals, mol·luscs continentals
Abast geoespacial Baracoa, Baraguá, Cabo Cruz, Cojímar, Cuba, Cárdenas, El Yunque, Guanabacoa, Guantánamo, Isla de Pinos, La Habana, Lomas de Camoa, Maisí, Matanzas, Pinar del Río, San Antonio de los Baños, Santiago de Cuba
Recol·lectors Ferrer Bravo, Marià
Ribero, Antonio
[altres]
Tipus de col·lecció Preserved
Propòsit primari Research
Conté espècimens tipus No
Criteri d'agrupament Spatial
Període de formació ca. 1882-
Estat de desenvolupament Passive growth
Extensió de la col·lecció 1245 lots, 4600 espècimens
Estat de documentació Control documental del 100% dels lots (registre, inventari i informatització). La majoria del material pendent de revisió: identificació a nivell d'espècie efectuada a partir de la documentació i etiquetes originals (nomenclatura actualitzada per a les mostres documentades en Museum Plus).
Classe d'objectes conquilles, valves
Mètode de preservació No Treatment
Preparació i conservació Material encapsat i/o embolcallat amb elements de protecció, en contenidors individuals. Programa de control de les condicions ambientals als espais d'emmagatzematge.
Estat de conservació de McGinley Nivell 8
-no trad- 10-07-2013 (dd-mm-yyyy)
Institució Museu de Ciències Naturals de Barcelona - Departament d'invertebrats no artròpodes
Col·lecció mare Col·lecció de mol·luscs continentals
Col·lecció de mol·luscs de Cuba
Persones associades Miguel Prieto (Documentalista), Francesc Uribe (Conservador),
Accés als ítems MCNB Mollusca GBIF online database (date when consulted) (accessed through GBIF data portal, http://data.gbif.org/datasets/resource/9125, 2013-09-04)
Col·leccions en línia de Zoologia (MCNB) / Online Zoological Collections (MCNB)
Materials relacionats Bofill i Poch, A., 1917. La colecció Rosals. Anuari de la Junta de Ciències Naturals de Barcelona, 2: 193-196.

Martorell, M. & Bofill, A., 1888. Catálogo de la colección conchiológica que fué de D. Francisco Martorell y Peña legada por dicho señor á la ciudad de Barcelona y existente en el Museo Martorell de la propia ciudad. Barcelona. 94 pp