Guia de fons i col·leccions


Col·lecció de Melanopsis d'Espanya de Paul Pallary

Nom Col·lecció de Melanopsis d'Espanya de Paul Pallary
Nom alternatiu MCNB. Col. Melanopsis Espanya Paul Pallary
Citeu com Museu de Ciències Naturals de Barcelona (MCNB). Col·lecció de Melanopsis d'Espanya de Paul Pallary
MCNB. Col. Melanopsis Espanya Paul Pallary
Descripció Col·lecció de mol·luscs del gènere Melanopsis reunits pel malacòleg Paul Maurice Pallary (Mers-el-Kebir, Algèria, 1869 – Orà, Algèria, 1942). La col·lecció constitueix el testimoni material de la seva contribució al coneixement de la fauna espanyola d'aquest gènere, publicada l'any 1924 al Bulletin de la Société d'Histoire Naturelle de l'Afrique du Nord. A la col·lecció del Museu s'han localitzat 238 conquilles en sec agrupades en 37 lots, pertanyents a unes 25 espècies i varietats, segons consta a les etiquetes originals. La cobertura geogràfica s'estén principalment al sud-est d'Espanya, amb material procedent d'Andalusia, Múrcia, País Valencià i Aragó.
Al marge del seu valor patrimonial, la col·lecció ofereix dades històriques sobre la presència d'aquest grup de mol·luscs d'aigua dolça en àrees on la degradació del seu hàbitat amenaça la supèrvivencia de certes espècies (algunes de les quals actualment protegides o incloses en llistes vermelles d'invertebrats amenaçats, tant a nivell autonòmic com estatal).
Registre i inventari digital dels lots localitzats.
Procedència Segons els fons documentals de la Junta de Ciències Naturals, ubicats a l'arxiu històric del Museu de Ciències Naturals de Barcelona, la col·lecció va ser adquirida el 1933 al propi Pallary per 500 pesetes. Constava originalment d'uns 550 exemplars, representatius de 22 espècies diferents. Com a conseqüència de la política de gestió dels fons del Museu, aplicada a partir de 1920 per la Secció de Malacologia, aquest conjunt de Melanopsis resta integrat en la col·lecció malacològica general, seguint criteris d'ordenació taxonòmica. L'inventari digital de la col·lecció, efectuat durant l'etapa de Francesc Uribe com a conservador del departament d'Invertebrats no Artròpodes (des de 1997), ha permès identificar 37 lots amb les seves etiquetes, amb un total de 238 conquilles en sec.
Regnes Animalia
Abast taxonòmic Melanopsis
Noms comuns cargols d'aigua dolça
Abast geoespacial Andalusia, Aragó, Espanya, País Valencià, Regió de Múrcia
Recol·lectors Pallary, Paul
Tipus de col·lecció Preserved
Propòsit primari Research
Conté espècimens tipus No
Criteri d'agrupament Taxonomic
Període de formació ca. 1920-1933
Estat de desenvolupament Closed
Extensió de la col·lecció 238 espècimens, 37 lots
Estat de documentació Control documental del 100% dels lots localitzats (registre i inventari digital). Material pendent de revisió: nomenclatura segons etiquetes originals.
Classe d'objectes conquilles
Mètode de preservació No Treatment
Preparació i conservació Material encapsat i/o embolcallat amb elements de protecció, en contenidors individuals. Programa de control de les condicions ambientals als espais d'emmagatzematge.
Estat de conservació de McGinley Nivell 8
-no trad- 28-11-2014 (dd-mm-yyyy)
Institució Museu de Ciències Naturals de Barcelona - Departament d'invertebrats no artròpodes
Col·lecció mare Col·lecció de mol·luscs continentals ibero-balears
Persones associades Miguel Prieto (Documentalista), Francesc Uribe (Conservador),
Materials relacionats Fischer, P. H. & Fischer, E., 1946. Nécrologie. Paul Pallary, 9 Mars 1869-9 Janvier 1942. Journal de Conchyliologie, 87(1): 5-27.

Pallary, P., 1924. Révision des Melanopsis de l’Espagne. Bulletin de la Société d'Histoire Naturelle de l'Afrique du Nord, 15(6): 240-255.

“Memòries”. 1933. Arxiu històric del Museu de Ciències Naturals de Barcelona. Fons: Junta de Ciències Naturals (Id0801).