Guia de fons i col·leccions


Col·lecció de gastròpodes marins

Nom Col·lecció de gastròpodes marins
Nom alternatiu MCNB. Col. gastròpodes marins
Citeu com Museu de Ciències Naturals de Barcelona (MCNB). Col·lecció de gastròpodes marins
MCNB. Col. gastròpodes marins
Descripció Col·lecció de gastròpodes marins formada per conquilles en sec (99% dels lots) i organismes sencers preservats en alcohol etílic de 70º. Consta d'uns 189500 exemplars agrupats en 23100 lots. La major part del material pertany a les col·leccions històriques del Museu (col·lecció fundacional de Francesc Martorell i col·leccions d'Antoni de Samà, Artur Bofill, Joan Baptista d'Aguilar-Amat, Joan Rosals, Reial Acadèmia de les Ciències i Arts de Barcelona, Baltasar Serradell i Institut Jaume Balmes, entre d'altres). Entre les aportacions més recents hi destaca el material de les col·leccions de Luis Gasull Martínez i Joan Rosal Sagalés. L'abast geogràfic s'estén a tot el món, amb una bona representació de la fauna del Mediterrani (especialment de les costes de Catalunya i illes Balears), i de les costes i arxipèlags de l'Atlàntic, Pacífic, i Indic (sobretot dels arxipèlags del sud-est asiàtic). Àmplia cobertura taxonòmica. Tota la col·lecció registrada, documentada i informatitzada a nivell de lot d'espècimens. Les dades d’una part de la col·lecció poden consultar-se en línia a través del web del Museu de Ciències Naturals de Barcelona i del portal GBIF. Una representació de la col·lecció de gastròpodes marins ha estat exhibida a les exposicions permanents del Museu; actualment s'exhibeix al Museu Blau un conjunt format per uns 40 lots, en sec i en líquid.
Procedència Les mostres més antigues pertanyen a la col·lecció conquiliològica de Francesc Martorell i Peña, com a part de la col·lecció fundacional del Museu Martorell (1879). També hi trobem exemplars donats poc després per Adolfo de Reynoso (1882), procedents de l’arxipèlag de les Filipines. La col·lecció inclou conquilles de la col·lecció d’Antoni de Samà (ingressada al voltant de 1914), formada per moluscs marins de la costa de Catalunya. Les col·leccions d’Aguilar-Amat, Artur Bofill i Joan Rosals, que representen un increment notable dels fons del Museu (entre 1917 i 1920), aporten també una quantitat important de gastròpodes marins. A aquestes s'afegeix el material procedent d’altres col·leccions històriques ingressades posteriorment: hi destaquen les de la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona (cedida en dipòsit al Museu en 1925), i les col·leccions de Manuel de Chía (1923), Baltasar Serradell (1931), José Giner Marí (1932) i de l’Institut Jaume Balmes (1936), entre d'altres. La col·lecció de la Reial Acadèmia inclou donacions de Jaime Basté, Adolfo i Eduardo Cháquert, Eduard Fontseré, Eusebio Mas, o José María Salvañá. Cal afegir, a més, les aportacions de col·laboradors i altres fonts d’ingrés vinculades amb el Museu (Marià Ferrer Bravo, Vicenta Gibert, Enric Gros, i Josep Maluquer, entre d’altres). Tot i que de manera puntual, també hi trobem material procedent d’expedicions, com les de Manuel Martínez de la Escalera a Guinea Equatorial (1919), Aguilar-Amat a l’Indoxina francesa (1929) o les diferents campanyes al protectorat espanyol del Marroc. Els exemplars més antics preservats en líquid provenen de les col·leccions de l'Estació Zoològica de Nàpols i de l'Estació de Biologia Marítima de Santander, com a part d'una adquisició de fauna marina per a l'organització de la secció oceanogràfica del Museu (1916-1917).
Sota la direcció d’Artur Bofill i Poch primer (1891-1929), i de Joan Baptista d’Aguilar-Amat després (1929-1936), la secció de malacologia experimenta un procés de reorganització dels seus fons, amb la integració de les col·leccions i la revisió de la nomenclatura, tot i conservant les etiquetes originals.
Entre les aportacions més recents cal destacar les mostres procedents de la col·lecció de Luis Gasull Martínez (ingressada el 1983, amb Rosario Nos com a directora del Museu) i de la col·lecció de Joan Rosal Sagalés, ingressada l'any 2000. Ambdues col·leccions reuneixen un total de 2700 lots de gastròpodes marins, amb espècimens procedents, fonamentalment, de la Mediterrània occidental. Des de 1997 el conservador del departament d’Invertebrats no Artròpodes és Francesc Uribe; al llarg d’aquesta etapa s’ha completat l’inventari i la informatització dels fons de la col·lecció a nivell de lot d’espècimens.
Regnes Animalia
Abast taxonòmic Gastropoda
Noms comuns cargols marins, gastròpodes marins
Abast geoespacial Antilles, Austràlia, Cuba, Golf de Califòrnia, Illes Balears (strength), Illes Canàries, Mar Mediterrània (strength), Mar Roig, Maurici, Oceà Atlàntic, Oceà Pacífic, Oceà Índic, Sri Lanka, arxipèlag de les Filipines, arxipèlags de la Polinèsia, costes de Catalunya (strength), costes de la península Ibèrica, sud-est asiàtic, Àfrica Occidental, Índia
Expedicions Expedició d'Aguilar-Amat a l'Indoxina francesa, 1929
Expedició de Martínez de la Escalera a Guinea Equatorial, 1919
Expedició del Museu al Marroc Occidental
Recol·lectors Aguilar-Amat, Joan Baptista d'
Altimira Aleu, Carles
Bofill i Poch, Artur
Ferrer Bravo, Marià
Gabot, Laura
Gasull Martínez, Luís
Gaubin, R. P.
Gibert, Vicenta
Gros, Enric
Hernández Rojo, Elisabeth
Iglesias Iglesias, A.
Laboratori Oceanogràfic de Balears
Maluquer, J.
Maluquer, Josep
Martínez de la Escalera, Manuel
Mateu, G.
Mercadal, B.
Resalt, R.
Samà, Antoni de
Torres Mínguez, Alejandro
Zariquiey, Ricardo
[altres]
Tipus de col·lecció Preserved
Propòsit primari Research
Conté espècimens tipus No
Criteri d'agrupament Taxonomic
Període de formació ca. 1882-
Estat de desenvolupament Passive growth
Extensió de la col·lecció 189500 espècimens, 23100 lots
Estat de documentació Control documental del 100% dels lots (registre, inventari i informatització). La majoria del material pendent de revisió: identificació a nivell d'espècie efectuada a partir de la documentació i etiquetes originals (nomenclatura actualitzada per a les mostres documentades en Museum Plus).
Classe d'objectes conquilles, organismes sencers
Mètode de preservació Fluid-preserved, No Treatment
Preparació i conservació Material en sec encapsat i/o embolcallat amb elements de protecció, en contenidors individuals. Controls periòdics de la qualitat del preservant per a les mostres en líquid. Programa de control de les condicions ambientals als espais d'emmagatzematge.
Estat de conservació de McGinley Nivell 8
-no trad- 08-07-2013 (dd-mm-yyyy)
Institució Museu de Ciències Naturals de Barcelona - Departament d'invertebrats no artròpodes
Col·lecció mare Col·lecció de mol·luscs marins
Subcol·leccions Col·lecció de mol·luscs marins de la família Nassariidae
Persones associades Miguel Prieto (Documentalista), Francesc Uribe (Conservador),
Accés als ítems MCNB Mollusca GBIF online database (date when consulted) (accessed through GBIF data portal, http://data.gbif.org/datasets/resource/9125, 2013-09-04)
Col·leccions en línia de Zoologia (MCNB) / Online Zoological Collections (MCNB)
Col·leccions relacionades Col·lecció del Museu d'animals marins procedents de l'estació Zoològica de Nàpols. Col·lecció del Museu de mol·luscs procedents de l'expedició d'Aguilar Amat a l'Indoxina francesa. Col·lecció del Museu d'animals procedents de l'expedició de Martínez de la Escalera a Guinea Equatorial. Col·lecció del Museu d'animals procedents de l'Expedició al Marroc occidental.

Materials relacionats Bofill i Poch, A., 1917. La colecció Rosals. Anuari de la Junta de Ciències Naturals de Barcelona, 2: 193-196.

Bofill i Poch, A., 1917. Moluscos ingressats en el Museu desde el mes de juny de 1916. Anuari de la Junta de Ciències Naturals de Barcelona, 2: 533-549.

Bofill i Poch, A., 1918. Moluscos Ingressats en el Museu des de el 1er de juliol de 1917. Anuari de la Junta de Ciències Naturals de Barcelona, 3: 201-224.

García Franquesa, Masó Ros & Uribe Porta, 2011. Martínez de la Escalera en las colecciones del Museo de Ciencias Naturales de Barcelona. La expedición a Guinea Ecuatorial de 1919. In: Al encuento del naturalista Manuel Martínez de la Escalera: 525-534 (C. Martín Albadalejo & I. Izquierdo Moya, eds.). Monografías del Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid (CSIC), Madrid.

Gasull, L. & Cuerda, J., 1974. Malacología del contenido gástrico de las grandes estrellas de mar. Boletín de la Sociedad de Historia Natural de Baleares, 19: 155-175.

Maluquer, J., 1917. Organització i increment de la Secció Oceanogràfica. Anuari de la Junta de Ciències Naturals de Barcelona, 2: 205-238.

Martorell, M. & Bofill, A., 1888. Catálogo de la colección conchiológica que fué de D. Francisco Martorell y Peña legada por dicho señor á la ciudad de Barcelona y existente en el Museo Martorell de la propia ciudad. Barcelona. 94 pp

Nos, R., 1984. Homenatge del Museu de Zoologia de Barcelona a tres malacòlegs catalans. Lluís Gasull Martínez, Carles Altimira Aleu i Jaume Bot Arenas. Miscel·lània Zoològica, 8: 311-312.