Guia de fons i col·leccions


Col·lecció de cefalòpodes

Nom Col·lecció de cefalòpodes
Nom alternatiu MCNB. Col. cefalòpodes
Citeu com Museu de Ciències Naturals de Barcelona (MCNB). Col·lecció de cefalòpodes
MCNB. Col. cefalòpodes
Descripció Col·lecció de mol·luscs cefalòpodes formada per conquilles en sec (70% dels lots) i organismes sencers preservats en alcohol etílic de 70º. Consta de 466 exemplars agrupats en 148 lots, corresponents a unes 30 espècies. La major part del material pertany a les col·leccions històriques del Museu (col·lecció fundacional de Francesc Martorell i les col·leccions d'Artur Bofill, Joan Baptista d'Aguilar-Amat, Joan Rosals, Reial Acadèmia de les Ciències i Arts de Barcelona, Baltasar Serradell i Institut Jaume Balmes). Entre les aportacions més recents hi destaquen les mostres de la col·lecció de Luis Gasull. L'abast geogràfic s'entén principalment a la Mediterrània (costes de Catalunya i Illes Balears, sobretot), amb mostres puntuals procedents del Pacífic, Atlàntic, i Índic (sud-est asiàtic). La cobertura taxonòmica inclou els principals ordres. Tota la col·lecció registrada, documentada i informatitzada a nivell de lot d'espècimens. Les dades d’una part de la col·lecció poden consultar-se en línia a través del web del Museu de Ciències Naturals de Barcelona i del portal GBIF. Una representació de la col·lecció ha estat exhibida a les exposicions permanents del Museu, incloent-hi preparacions anatòmiques. Quatre mostres s'exhibeixen actualment a l'exposició permanent del Museu Blau.
Procedència Les primeres mostres pertanyen a la col·lecció conquiliològica de Francesc Martorell i Peña, com a part de la col·lecció fundacional del Museu Martorell (1879). La col·lecció de cefalòpodes inclou també conquilles de la col·lecció d’Antoni de Samà (ingressada al voltant de 1914), formada per moluscs marins de la costa de Catalunya. Les col·leccions d’Aguilar-Amat, Artur Bofill i Joan Rosals, que representen un increment notable dels fons del Museu (entre 1917 i 1920), aporten també un nombre significatiu de mostres. A aquestes cal afegir el material procedent d’altres col·leccions històriques ingressades posteriorment: hi destaquen les de la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona (cedida en dipòsit al Museu en 1925), i les col·leccions de Baltasar Serradell (1931) i de l’Institut Jaume Balmes (1936). També hi trobem aportacions de col·laboradors i altres fonts d’ingrés vinculades amb el Museu (Marià Ferrer Bravo, Josep Maluquer, i Josep Paltré, entre d’altres). Els exemplars més antics en líquid provenen de la col·lecció de l'Estació Zoològica de Nàpols, com a part d'una adquisició d'animals marins per al Museu (organització de la secció oceanogràfica, 1916-1917), que inclou dues preparacions anatòmiques. Tot i que de manera puntual, també hi trobem material procedent de l'expedició d'Aguilar-Amat a l’Indoxina francesa (1929).
Sota la direcció d’Artur Bofill primer (1891-1929), i de Joan Baptista d’Aguilar-Amat després (1929-1936), la secció de malacologia experimenta un procés de reorganització dels sues fons, amb la integració de les col·leccions i la revisió de la nomenclatura, tot i conservant les etiquetes originals. Les mostres més recents (cinc conquilles d'Argonauta argo) pertanyen a la col·lecció del malacòleg Luis Gasull, ingressada l'any 1983, amb Rosario Nos com a directora del Museu.
Des de 1997 el conservador del Departament d’Invertebrats no Artròpodes és Francesc Uribe; al llarg d’aquesta etapa s’ha completat l’inventari i la informatització dels fons de la col·lecció a nivell de lot d’espècimens.
Regnes Animalia
Abast taxonòmic Cephalopoda
Noms comuns calamars, cefalòpodes, pops, sèpies
Abast geoespacial Illes Balears, Mar Mediterrània, Oceà Atlàntic, Oceà Pacífic, Oceà Índic, arxipèlag de les Filipines, costes de Catalunya, sud-est asiàtic
Expedicions Expedició d'Aguilar-Amat a l'Indoxina francesa, 1929
Recol·lectors Aguilar-Amat, Joan Baptista d'
Bofill i Poch, Artur
Bordas, Federico
Ferrer Bravo, Marià
Gasull Martínez, Luís
Goñi
Maluquer, Josep
Museu de Zoologia de Barcelona
Paltré, Josep
[altres]
Tipus de col·lecció Preserved
Propòsit primari Research
Conté espècimens tipus No
Criteri d'agrupament Taxonomic
Període de formació ca. 1882-
Estat de desenvolupament Passive growth
Extensió de la col·lecció 148 lots, 30 espècies, 466 espècimens
Estat de documentació Control documental del 100% dels lots (registre, inventari i informatització). La majoria del material pendent de revisió: identificació a nivell d'espècie efectuada a partir de la documentació i etiquetes originals (nomenclatura actualitzada per a les mostres documentades en Museum Plus).
Classe d'objectes conquilles, organismes sencers, ous, preparacions anatòmiques
Mètode de preservació Fluid-preserved, No Treatment
Preparació i conservació Material en sec encapsat i/o embolcallat amb elements de protecció, en contenidors individuals. Controls periòdics de la qualitat del preservant per a les mostres en líquid. Programa de control de les condicions ambientals als espais d'emmagatzematge.
Estat de conservació de McGinley Nivell 8
-no trad- 02-07-2013 (dd-mm-yyyy)
Institució Museu de Ciències Naturals de Barcelona - Departament d'invertebrats no artròpodes
Col·lecció mare Col·lecció de mol·luscs marins
Persones associades Miguel Prieto (Documentalista), Francesc Uribe (Conservador),
Accés als ítems MCNB Mollusca GBIF online database (date when consulted) (accessed through GBIF data portal, http://data.gbif.org/datasets/resource/9125, 2013-09-04)
Col·leccions en línia de Zoologia (MCNB) / Online Zoological Collections (MCNB)
Col·leccions relacionades Col·lecció del Museu d'animals marins procedents de l'estació Zoològica de Nàpols. Col·lecció del Museu de mol·luscs procedents de l'expedició d'Aguilar Amat a l'Indoxina francesa.

Materials relacionats Bofill i Poch, A., 1917. La colecció Rosals. Anuari de la Junta de Ciències Naturals de Barcelona, 2: 193-196.

Bofill i Poch, A., 1918. Moluscos Ingressats en el Museu des de el 1er de juliol de 1917. Anuari de la Junta de Ciències Naturals de Barcelona, 3: 201-224.

Josep Maluquer, 1917. Organització i increment de la Secció Oceanogràfica. Anuari de la Junta de Ciències Naturals de Barcelona, 2: 205-238.

Josep Maluquer, 1918. Les seccions ictiològica i d'invertebrats marins en 1918. Anuari de la Junta de Ciències Naturals de Barcelona, 3: 192-198.

Martorell, M. & Bofill, A., 1888. Catálogo de la colección conchiológica que fué de D. Francisco Martorell y Peña legada por dicho señor á la ciudad de Barcelona y existente en el Museo Martorell de la propia ciudad. Barcelona. 94 pp.

Nos, R., 1984. Homenatge del Museu de Zoologia de Barcelona a tres malacòlegs catalans. Lluís Gasull Martínez, Carles Altimira Aleu i Jaume Bot Arenas. Miscel·lània Zoològica, 8: 311-312.