Guia de fons i col·leccions


Col·lecció Vicente de flora del Miocè de Montjuïc

Nom Col·lecció Vicente de flora del Miocè de Montjuïc
Descripció El jaciment va ser descobert l'any 1961 i ha estat objecte d'estudi i publicació per Joan Vicente Castells. La seva col·lecció, composta per més de 300 exemplars, va ingressar al Museu l'any 2002.
Tipus de col·lecció Fossils
Conté espècimens tipus