Guia de fons i col·leccions


Col·lecció de mol·luscs recol·lectats en les expedicions històriques del Museu al Marroc Occidental

Nom Col·lecció de mol·luscs recol·lectats en les expedicions històriques del Museu al Marroc Occidental
Nom alternatiu MCNB. Col. Mol·luscs expedicions Museu Marroc Occidental
Citeu com Museu de Ciències Naturals de Barcelona (MCNB). Mol·luscs recol·lectats en les expedicions històriques del Museu al Marroc Occidental
MCNB. Col. Mol·luscs expedicions Museu Marroc Occidental
Descripció Col·lecció de conquilles en sec provinents de les expedicions històriques del Museu de Ciències Naturals de Barcelona al Marroc Occidental (1921-1932). Consta d'uns 790 exemplars agrupats en 71 lots; la mayoria corresponen a fauna continental (només cinc lots de mol·luscs marins), dels quals destaquen, quantitativament, els representants de les famílies Helicidae i Hygromiidae (70% dels lots). La col·lecció inclou recol·leccions efectuades per Joan Baptista d’Aguilar-Amat, Pius Font i Quer, Ascensi Codina i Santiago Novellas. Entre el material recol·lectat figuren espècimens tipus de l'espècie Chondrina klemmi, descrita per Edmund Gittenberger.
Tota la col·lecció registrada, documentada i informatitzada a nivell de lot d'espècimens. Les dades d’una part de la colecció poden consultar-se en línia a través del web del Museu de Ciències Naturals de Barcelona i del portal GBIF.
Procedència Les mostres procedeixen de les campanyes realitzades al Marroc Occidental pel Museu de Ciències Naturals de Barcelona durant el període 1921-1932. Entre els recol·lectors hi figuren personalitats com ara Joan Baptista d’Aguilar-Amat, Pius Font i Quer, Ascensi Codina i Santiago Novellas. Sota la direcció d’Artur Bofill i Poch primer (1891-1929), i de Joan Baptista d’Aguilar-Amat després (1929-1936), la secció de malacologia experimenta un procés de reorganització dels seus fons, amb la integració de les col·leccions i la revisió de la nomenclatura, tot i conservant les etiquetes originals. Posteriorment, i fruit de la revisió dels Chondrinidae efectuada als anys 70 per Edmund Gittenberger, s'ha descrit, a partir de material d'aquesta col·lecció, l'espècie Chondrina klemmi.
Des de 1997 el conservador del departament d’Invertebrats no Artròpodes és Francesc Uribe; al llarg d’aquesta etapa s’ha completat l’inventari i la informatització dels fons de la col·lecció a nivell de lot d’espècimens.
Regnes Animalia
Abast taxonòmic Bivalvia, Gastropoda, Helicoidea
Noms comuns bivalves, cargols, mol·luscs, nàiades
Abast geoespacial Marroc Occidental, Tetuan, Xauen, Zoco el Arbaa
Expedicions Expedició del Museu al Marroc Occidental
Recol·lectors Aguilar-Amat, Joan Baptista d'
Codina i Ferrer, Ascensi
Font i Quer, Pius
Novellas Bofill, Santiago
Tipus de col·lecció Preserved
Propòsit primari Research
Conté espècimens tipus
Criteri d'agrupament Expeditions
Període de formació 1921-1932
Estat de desenvolupament Closed
Extensió de la col·lecció 71 lots, 790 espècimens
Estat de documentació Control documental del 100% dels lots (registre, inventari i informatització). Material pendent de revisió: identificació a nivell d'espècie efectuada a partir de les etiquetes originals (nomenclatura actualitzada per a les mostres documentades en Museum Plus).
Classe d'objectes conquilles
Mètode de preservació No Treatment
Preparació i conservació Material encapsat i/o embolcallat amb elements de protecció, en contenidors individuals. Programa de control de les condicions ambientals als espais d'emmagatzematge.
Estat de conservació de McGinley Nivell 8
-no trad- 09-10-2014 (dd-mm-yyyy)