Guia de fons i col·leccions


Col·lecció científica de cnidaris de referència internacional

Nom Col·lecció científica de cnidaris de referència internacional
Nom alternatiu MCNB. Col. científica cnidaris referència
Citeu com Museu de Ciències Naturals de Barcelona (MCNB). Col·lecció científica de cnidaris de referència internacional
MCNB. Col. científica cnidaris referència
Descripció Col·lecció de cnidaris formada per organismes sencers preservats en líquid i esquelets d'invertebrat en sec, donada al museu en 2012 procedent de l'Institut de Ciències del Mar (CSIC) i la Universitat de Sevilla. La col·lecció és el resultat material de diferents projectes d'investigació desenvolupats per Josep M. Gili Sardà, Pablo López González i altres investigadors en el camp de la taxonomia, l'ecologia i la biogeografia. La donació s'efectua dins de l'acció complementària del Ministerio de Economía y Competitividad (Ref. CGL2011-14605-E) per a la creació de la infraestructura al museu d'una col·lecció científica de cnidaris de referència internacional. Aquest material enriqueix considerablement els fons de cnidaris del museu, tant des del punt de vista quantitatiu (número de lots) como qualitatiu (diversitatde tàxons i espècimens tipus). La col·lecció consta d'un total de 635 lots, que pràcticament dupliquen els fons històrics. D'ells, 379 lots (pertanyents a 160 espècies) provenen de l'Institut de Ciències del Mar i els 256 restants (255 espècies) de la Universitat de Sevilla.
La cobertura taxonòmica s'estén a les classes Hydrozoa, Anthozoa, Scyphozoa, i Cubozoa (de les quals, les dues primeres reuneixen gairebé el 90% del total de lots), amb una vintena d'ordres representats. L'origen geogràfic de les mostres inclou el Mediterrani occidental (amb abundància de material provinent de les costes de Catalunya), l'Atlàntic sud-oriental (costes de Sud-àfrica, Namíbia, Angola), l'Antàrtida (Mar de Weddell, Mar de Scotia), i altres localitats como l'illa de Laing (Papúa-Nova Guinea) o Guinea Bissau.
La majoria de les mostres reunides són el resultat de diferents campanyes de recol·lecció a bord de vaixells d'investigació oceanogràfica com ara el “Discovery” o el “Polarstern”, al llarg de les últimes dècades. Control documental dels lots a nivell d'inventari.
Procedència El material de la col·lecció és el resultat de diferents projectes de recerca desenvolupats per Josep M. Gili Sardà, Pablo López González i altres investigadors en el camp de la taxonomia, l'ecologia i la biogeografia. Destaca l'elevada proporció de tàxons descrits recentment pels esmentats autors i col·laboradors, amb els seus corresponents espècimens tipus. Les mostres provinents del sud de l'Atlàntic i de l'Antàrtida, recol·lectades des de finals dels anys 60 al llarg de diverses campanyes (algunes portades a terme a bord dels vaixells oceanogràfics “Discovery” i “Polarstern”), constitueixen el gruix de la col·lecció.
L'ingrés al museu de les mostres, originalment dipositades a l'Institut de Ciències del Mar del CSIC i la Universitat de Sevilla, s'ha realitzat en el marc de l'acció complementària del Ministerio de Economía y Competitividad (Ref. CGL2011-14605-E) per a la creació de la infraestructura al museu d'una col·lecció científica de cnidaris de referència internacional (2012).
Regnes Animalia
Abast taxonòmic Anthozoa (strength), Cubozoa, Hydrozoa (strength), Scyphozoa
Noms comuns anemones, cnidaris, coralls, meduses
Abast geoespacial Antàrtida (strength), Atlàntic sud-oriental (strength), Guinea Bissau, Mar de Weddell, Mar del Scotia, Mediterrani occidental, costes de Catalunya, costes de Namíbia, costes de Sud-àfrica, illa de laing (Papúa-Nova Guinea)
Expedicions Campanya Magga Dan, entre Sud-àfrica i l'Antàrtida (1966-1967)
Campanya Valdivia I a Namíbia i Walvis Ridge (1982)
Campanya a bord del Discovery pel sector africà de Weddel Gyre (1979)
Campanyes Benguela a Namíbia, Suráfrica i Walvis Ridge (1979-1984)
Campanyes a la Antàrtida al vaixell oceanogràfic Polarstern (des de 1990)
Recol·lectors Gili Sardà, Josep Maria
López González, Pablo
[altres]
Tipus de col·lecció Preserved
Propòsit primari Research
Conté espècimens tipus
Criteri d'agrupament Taxonomic
Període de formació 1966-
Estat de desenvolupament Active growth
Extensió de la col·lecció 400 espècies, 635 lots
Estat de documentació Inventari digital a nivell de lot d'espècimens
Classe d'objectes esquelets d'invertebrat, organismes sencers
Mètode de preservació Fluid-preserved, No Treatment
Estat de conservació de McGinley Nivell 4
-no trad- 23-10-2013 (dd-mm-yyyy)
Institució Museu de Ciències Naturals de Barcelona - Departament d'invertebrats no artròpodes
Col·lecció mare Col·lecció de cnidaris
Subcol·leccions Col·lecció de cnidaris procedent de la Universidad de Sevilla
Col·lecció de cnidaris procedent de l'Institut de Ciències del Mar (CSIC)
Persones associades Miguel Prieto (Documentalista), Francesc Uribe (Conservador),
Materials relacionats Gili, J. M., Vervoort, W. & Pagès, F., 1989. Hydroids from the West African coast: Guinea Bissau, Namibia and South Africa. Scientia Marina, 53(1): 67-112.

López-González, P. J., Gili, J. M. & Williams, G. C., 2001. New records of Pennatulacea (Anthozoa: Octocorallia) from the African Atlantic coast, with description of a new species and zoogeographic analysis. Scientia Marina, 65(1): 59-74.

Pagès, F. & Gili, J. M., 1989. Siphonophores (Cnidaria, Hydrozoa) collected during the "Magga dan" Expedition (1966-67) from Africa to Antarctica. Scientia Marina, 53(1): 53-57.

Pagès, F. & Gili, J. M., 1992. Planktonic Cnidarians of the Benguela Current: Station data. Scientia Marina, 56(1): 113-144.

Pagès, F. & Gili, J. M., 1992. Siphonophores (Cnidaria, Hydrozoa) of the Benguela Current (southeastern Atlantic). Scientia Marina, 56(1): 65-112.

Pagès, F., Bouillon, J. & Gili, J. M., 1991. Four new species of Hydromedusae (Cnidaria, Hydrozoa) from the coast of south-western Africa. Zoologica Scripta, 20(2): 89-98.

Pagès, F., Gili, J. M. & Bouillon, G., 1992. Medusae (Hydrozoa, Scyphozoa, Cubozoa) of the Benguela Current (southeastern Atlantic). Scientia Marina, 56(1): 1-64.

Pagès, F., Pugh, P. R. & Gili, J. M., 1994. Macro- and megaplanktonic cnidarians collected in the eastern part of the Weddell Gyre during summer 1979. Journal of the Marine Biological Association of the United kingdom, 74: 873-894.

Rodríguez, E. & López-González, P. J., 2008. The gastropod-symbiotic sea anemone genus Isosicyonis Carlgren, 1927 (Actiniaria: Actiniidae): a new species from the Weddell Sea (Antarctica) that clarifies the taxonomic position of the genus. Scientia Marina, 72(1): 73-86.

Rodríguez, E. & López-González, P. J., 2013. New records of Antarctic and Sub-Antarctic sea anemones (Cnidaria, Anthozoa, Actiniaria and Corallimorpharia) from the Weddell Sea, Antarctic Peninsula and Scotia Arc. Zootaxa, 3624 (1): 1-100.

Rodríguez, E., López-González, P. J. & Daly, M., 2009. New family of sea anemones (Actiniaria, Acontiaria) from deep polar seas. Polar Biology, 32: 703-717.

Zapata-Guardiola, R. & López-González, P. J., 2010. Four new species of Thouarella (Anthozoa: Octocorallia: Primnoidae) from Antarctic waters. Scientia Marina, 74(1): 131-146.

Zapata-Guardiola, R. & López-González, P. J., 2010. Two new gorgonian genera (Octocorallia: Primnoidae) from Southern Ocean waters. Polar Biology, 33(3): 313-320.

Zibrowius, H. & Gili, J. M., 1990. Deep-water Scleractinia (Cnidaria: Anthozoa) from Namibia, South Africa, and Walvis Ridge, southeastern Atlantic. Scientia Marina, 54(1): 19-46.