Guia de fons i col·leccions


Col·lecció Plaziat

Nom Col·lecció Plaziat
Descripció Es tracta de la donació del geòleg francès Jean Claude Plaziat rebuda el mes d'agost de 2003.
Corresponen a espècies figurades en els treballs d'aquest investigador que s'ha ocupat de l'estudi de faunes de mol·luscs continentals del Terciari inverior de diferents regions de França i Espanya.
Tipus de col·lecció Fossils
Conté espècimens tipus