Guia de fons i col·leccions


Col·lecció de Micropaleontologia

Nom Col·lecció de Micropaleontologia
Descripció La col·lecció micropaleontològica és una de les col·leccions científiques més destacades que custodia l'MCNB i està formada essencialment per foraminífers fòssils. La principal font d'ingrés és la recol·lecció pròpia dins de la línia estable de recerca "Arquitectura, Biostratigrafia i Paleobiogeografia dels macroforaminífers", però hi ha moltes altres col·leccions del museu, històriques i de recent adquisició, que contenen material micropaleontològic, com les de Vidal i Villalta. La col·lecció personal de Josep Serra-Kiel, exprofessor de la Universitat de Barcelona, és una altra de les col·leccions micropaleontològiques més destacades, incorporada al museu al 2018.
La col·lecció micropaleontològica està formada per roques sedimentàries i les preparacions especials que se’n deriven, com làmines primes i levigats. És una col·lecció científica amb nombrosos espècimens tipus i figurats.
A desembre de 2019 la col·lecció està formada per més de 4.000 entrades, entre roques i les seves preparacions especials, que contenen milions d’espècimens. El material prové del Juràssic al Miocè, però especialment del Cretaci i Paleogen, de diversos països d’Europa (principalment d’Espanya, França i Itàlia) i d’altres països del món (com Mèxic, Oman i Iran).
Regnes Plantae, Protista
Tipus de col·lecció Fossils
Propòsit primari Research
Conté espècimens tipus
Criteri d'agrupament Taxonomic