Trochoidea trochoides (Poiret, 1789)

Trochoidea (Trochoidea) trochoides (Poiret, 1789)

Imatges de la col·lecció

Referències

"Conquilla piramidal amb l'espira cònica subglobulosa i lleugerament bombada inferiorment, sòlida, calcària, brillant; de color blanc o blanquinós, unicolor o amb una o dues faixes estretes contínues o absents de color terrós [...]; la darrera [volta] amb una quilla aguda al seu contorn".

Bech, M., 1990. Fauna malacològica de Catalunya. Mol·luscs terrestres i d'aigua dolça. Treballs de la Institució Catalana d'Història Natural, 12: p. 152.

 

"Concha sólida, cónica y piramidal, escalonada, de base plana y de color blanco  o blanco cremoso monocolor  o provista de una o varias bandas castañas, contínuas o discontínuas, y cubierta de de una flamulación general castaño violácea [...]. Última vuelta grande, algo aquillada en su periferia".

Jordi Cadevall & Albert Orozco, Caracoles y babosas de la península Ibérica y Baleares, 2016, Ediciones Omega, Barcelona: p. 432.

Distribució de les mostres del Museu

 

Categories

Cerca

Fitxes