Trochoidea elegans (Gmelin, 1791)

Trochoidea (Trochoidea) elegans (Gmelin, 1791)

Referències

"Conquilla piramidal amb l'espira cònica elevada superiorment, quasi plana obliquament i gairebé plana inferiorment, sòlida, calcària, des de brillant fins a mat; de color blanc o cremós, generalment unicolor, de vegades amb una llarga faixa fosca [...]; la darrera [volta] amb una carena perifèrica molt marcada".

Bech, M., 1990. Fauna malacològica de Catalunya. Mol·luscs terrestres i d'aigua dolça. Treballs de la Institució Catalana d'Història Natural, 12: p. 153.

 

"Concha piramidal, sólida y opaca, casi plana inferiormente, de color blanco o crema brillante o mate, con o sin una faja oscura que recorre  todas las vueltas [...]. Última vuelta muy aquillada en toda su periferia y no descendiente hacia la abertura".

Jordi Cadevall & Albert Orozco, Caracoles y babosas de la península Ibérica y Baleares, 2016, Ediciones Omega, Barcelona: p. 428.

Distribució de les mostres del Museu

 

Categories

Cerca

Fitxes