Theba pisana pisana (O.F. Müller, 1774)

Referències

"Conquilla globulosa, més o menys ventruda, amb l'espira sucònica, prima, bastant sòlida, brillant; de color blanc o blanc groguenc, unicolor o adornada de faixes, de línies i algunes vegades de flàmules molt variables [...]; la darrera [volta] gran, arrodonida i davallant a l'extremitat".

Bech, M., 1990. Fauna malacològica de Catalunya. Mol·luscs terrestres i d'aigua dolça. Treballs de la Institució Catalana d'Història Natural, 12: p. 176.

 

"Concha globosa, semisólida, opaca y brillante, de color blanco a pardo claro algo amarillento, con o sin bandas oscuras muy variables, interrumpidas formando manchas o zigzag [...]. Última vuelta redondeada en su periferia [...], y ligeramente descendente hacia la abertura".

Jordi Cadevall & Albert Orozco, Caracoles y babosas de la península Ibérica y Baleares, 2016, Ediciones Omega, Barcelona: p. 551.

Distribució de les mostres del Museu

 

Categories

Cerca

Fitxes