Corneola squammatinum (Moquin-Tandon, 1855)

Corneola squamatina (Rossmässler, 1835)

Chilostoma (Corneola) squamatina (Rossmässler, 1835)

Imatges de la col·lecció

Referències

"Conquilla subdeprimida, amb l'espira poc elevada, prima, sòlida, una mica transparent; de color corni rogenc o lleonat clar [...]; la darrera [volta] mediocre, lleugerament subcarinada al contorn perifèric, i amb una faixa mitjana de color terrós, fortament descendent a l'extremitat".

Bech, M., 1990. Fauna malacològica de Catalunya. Mol·luscs terrestres i d'aigua dolça. Treballs de la Institució Catalana d'Història Natural, 12: p. 176.

 

"Concha sólida y deprimida, de espira poco elevada, de color córneo rojizo o leonado claro [...]. Última vuelta ligeramente carenada, con una banda amarronada en su periferia , y descendente hacia la abertura".

Jordi Cadevall & Albert Orozco, Caracoles y babosas de la península Ibérica y Baleares, 2016, Ediciones Omega, Barcelona: p. 542.

Distribució de les mostres del Museu

 

Categories

Cerca

Fitxes