Cepaea nemoralis nemoralis (Linnaeus, 1758)

Cepaea (Cepaea) nemoralis nemoralis (Linnaeus, 1758)

 

Imatges de la col·lecció

Referències

"Conquilla globulosa, convexa cònica superiorment,ben convexa inferiorment, una mica espessa, sòlida, brillant, de color des del groc viu fins al carni o fosc rogenc, unicolor o amb 1-5 faixes terroses distintes, negres o be hialines, soltes o soldades ja parcialment ja en la seva totalitat [...]; la darrera [volta] gran, lleugerament descendent a l'extremitat".

Bech, M., 1990. Fauna malacològica de Catalunya. Mol·luscs terrestres i d'aigua dolça. Treballs de la Institució Catalana d'Història Natural, 12: p. 180.

 

"Concha globulosa y cónica superiormente, opaca, sóilida y brillante, de color desde blanco, amarillo o anaranjado, monocolor o con muchos posibles dibujos de línea espirales de color marrón oscuro, a veces fusionadas [...]. Última vuelta redondeada en su periferia, mucho más ancha que la anterior".

Jordi Cadevall & Albert Orozco, Caracoles y babosas de la península Ibérica y Baleares, 2016, Ediciones Omega, Barcelona: p. 572.

Distribució de les mostres del Museu

 

Categories

Cerca

Fitxes