El projecte Mol·luscs continentals de Catalunya proporciona dades i recursos per reconèixer la variabilitat dels cargols i llimacs que tenen presència a Catalunya.

D’acord amb les dades publicades per l’Associació Catalana de Malacologia ens trobem davant d’un grup biològic que supera les 300 espècies de mol·luscs terrestres i d’aigua dolça. Vegeu l’article “Llista mol·luscs continentals de Catalunya i Andorra (península Ibèrica). Llista comentada” escrit per J. Cadevall, J. Corbella, V. Bros, A. Orozco, G. Guillén, L. Prats i M. Capdevila, any 2020 a la revista Spira volum 7: 117-159.

El projecte il·lustra la variabilitat de formes i de distribució geogràfica, en base a les pròpies col·leccions del Museu de Ciències Naturals de Barcelona i a les diverses col·laboracions rebudes. La nomenclatura zoològica emprada preferentment procedeix de MolluscaBase i eventualment de GBIF, a fi de facilitar la interoperabilitat dels recursos d’informació.

Una selecció de 60 espècies més comunes ha servit de base per elaborar recursos útils per a la seva identificació. Per exemple una clau interactiva: a mesura que es van reconeixent característiques de la conquilla a determinar, es redueix la llista de possibles espècies que les mostren.

Cal agrair la participació inestimable de les persones que col·laboren amb el Museu en la conservació de la col·lecció malacològica i la decisiva contribució de l’Associació Catalana de Malacologia.

Tornar

Categories

Cerca

Fitxes